Odbor sociální péče

Bc. Vlasta Pavlů

vedoucí odboru sociální péče
Tel.: 48 524 4941
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 8

Odbor sociální péče

Sídlo: ul. 1. máje 108, Liberec III
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Telefon: 485244935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Jedličková Jaroslava referent ekonomický a správní agenda ekonomická a správní 1. máje 108/48 9 48 524 4935
Velartová Markéta právník odboru sociální péče 1. máje 108/48 10 48 524 4951

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Čejková Hana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 42 48 524 4821
Mgr. Fouqué Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 50 48 524 4817
Mgr. Honsejková Olga odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 41 48 524 4851
Bc. Jansová Václava odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 45 48 524 4813
Bc. Kalinová Radka odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 38 48 524 4838
Košková Renata, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 43 48 524 4815
Kružíková Lenka referent odd. sociálně-právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 37 48 524 4811
Bc. Mazánková Markéta odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 40 48 524 4840
Mgr. Nosalová Lucie odborný sociální pracovník Péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 50 48 524 4860
Ing. Perná Eva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 42 48 524 4809
Mgr. Pokorná Iva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 39 48 524 4824
Schwarzová Karolina, DiS. odborný sociální pracovník Péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 49 48 524 4820
Smutná Šárka odborný sociální pracovník 1. máje 108/48 49 48 524 4820
Mgr. Sochůrková Lucia odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 45 48 524 4816
Bc. Spálenková Kamila odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 38 48 524 4822
Bc. Stehlíková Jana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 43 48 524 4947
Bc. Stodůlková Angela odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 44 48 524 4814
Bc. Špringlová Jana vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 36 48 524 4810
Bc. Tichá Kateřina odborný sociální pracovník Péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 41 48 524 4823
Bc. Valentová Zdena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě 1. máje 108/48 48 48 524 4839
Valová Nikola odborný sociální pracovník 1. máje 108/48 50
Bc. Vojkovičová Michaela, DiS. odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče 1. máje 108/48 44 48 524 4825

Oddělení kurátorské činnosti

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Bozděchová Miluše odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 3 48 524 4832
Bc. Komárková Lenka odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 11 48 524 4826
Mgr. Nováková Eva, DiS. odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 5 48 524 4936
Raisová Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 7 48 524 4921
Bc. Reichlová Veronika odborný sociální pracovník Kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 6 48 524 4843
Štefkovičová Andrea odborný sociální pracovník 1. máje 108/48 11 48 524 4827
Mgr. Vodičková Hana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež 1. máje 108/48 11 48 524 4833

Oddělení sociálních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Babínová Alena referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 31 48 524 4943
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 13 48 524 4938
Bc. Brůnová Lia odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 26 48 524 4931
Ing. Cichá Soňa referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 31 48 524 4828
Bc. Dostál Tomáš odborný sociální pracovník sociální kurátor pro dospělé 1. máje 108/48 25 48 524 4932
Mgr. Farská Eva odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4978
Jelínková Martina referent agendy opatrovnictví Výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4914
Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník Sociální práce 1. máje 108/48 26 48 524 4911
Mgr. Kulhánková Jana vedoucí oddělení sociálních činností sociální práce 1. máje 108/48 27 48 524 4930
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 24 48 524 4937
Špryslová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka 1. máje 108/48 15 48 524 4934
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce 1. máje 108/48 25 48 524 4917
POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální péče vykonává státní správu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, vydává označení O 2 a O 7 a  vykonává sociální práce dle zákona o sociálních službách a dle zákona o  pomoci v hmotné nouzi.

Výkonem státní správy se zabývají tři oddělení:

  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • Oddělení kurátorské činnosti
  • Oddělení sociálních činností

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

02.07.2015

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Průkaz vydává Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.
 
21.01.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
 
30.04.2014

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Tým pro oběti trestných činů v Liberci, ve kterém pracují i zástupci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“ zahrnující všechny věkové skupiny.
 
19.03.2014

Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec

Odbor sociální péče reagoval na výzvu MPSV týkající se podpory standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.