Odbor sociální péče

Bc. Vlasta Pavlů

Foto - portrét
vedoucí odboru sociální péče
Tel.: 48 524 4941
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 3.34

Odbor sociální péče

Sídlo: ul. 1. máje 108, Liberec III
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Telefon: 485244935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Jedličková Jaroslava referent ekonomický a správní agenda ekonomická a správní Dr. Milady Horákové 580/7 3.33 48 524 4935
Mgr. Velartová Markéta právník odboru sociální péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.32 48 524 4951

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baštová Světla odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4916
Mgr. Fadrhoncová Radka odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.22 48 524 4860
Mgr. Fouqué Helena odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.30 48 524 4817
Bc. Havlenová Lucie odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.23 48 524 4809
Mgr. Honsejková Olga odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.29 48 524 4851
Hrubešová Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4821
Jansová Václava odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.27 48 524 4813
Mgr. Junková Denisa odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 3.25 48 524 4915
Bc. Kalinová Radka, MBA odborný sociální pracovník agenda CAN Dr. Milady Horákové 580/7 3.25 48 524 4838
Košková Renata, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.24 48 524 4815
Kružíková Lenka referent odd. sociálně-právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.26 48 524 4811
Bc. Mazánková Markéta odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.29 48 524 4840
Mgr. Pokorná Iva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4824
Smutná Šárka, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.23 48 524 4847
Mgr. Sochůrková Lucia, MBA odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.21 48 524 4816
Bc. Spálenková Kamila odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.31 48 524 4822
Bc. Stehlíková Jana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.24 48 524 4947
Bc. Špringlová Jana vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.28 48 524 4810
Bc. Tichá Kateřina odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.28 48 524 4823
Bc. Vaníčková Barbara odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4818
Bc. Vojáčková Poláková Kateřina odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.22 48 524 4825

Oddělení kurátorské činnosti

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Beneš Martin odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.30 48 524 4830
Mgr. Bozděchová Miluše odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.28 48 524 4832
Mgr. Kadlecová Andrea odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.28 48 524 4807
Mgr. Kolářová Michaela odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.22 48 524 4827
Bc. Komárková Lenka odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.30 48 524 4826
Mgr. Nováková Eva, DiS. vedoucí oddělení kurátorské činnosti kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.31 48 524 4936
Ing. Perná Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.22 48 524 4836
Bc. Pleslová Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.23 48 524 4835
Bc. Reichlová Veronika odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.23 48 524 4843
Mgr. Severýnová Ivana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.21 48 524 4829
Mgr. Vodičková Hana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 1.29 48 524 4833

Oddělení sociálních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Babínová Alena referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4943
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.23 48 524 4938
Bc. Brůnová Lia odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 1.25 48 524 4931
Bc. Dostál Tomáš odborný sociální pracovník sociální kurátor pro dospělé Dr. Milady Horákové 580/7 0.24 48 524 4932
Dostálová Petra referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4913
Jelínková Martina referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.22 48 524 4914
Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 1.25 48 524 4911
Bc. Kolomazníková Kristýna referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4933
Mgr. Kulhánková Jana, MBA vedoucí oddělení sociálních činností sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 0.29 48 524 4930
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 1.26 48 524 4937
Špryslová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4934
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 0.24 48 524 4917
POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální péče vykonává státní správu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, vydává označení O 2 a O 7 a  vykonává sociální práce dle zákona o sociálních službách a dle zákona o  pomoci v hmotné nouzi.

Výkonem státní správy se zabývají tři oddělení:

  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • Oddělení kurátorské činnosti
  • Oddělení sociálních činností

Kontaktní místa odboru sociální péče pro styk s veřejností:

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - 3.patro - telefon 485244810

Oddělení kurátorské činnosti - 1.patro - telefon 485244936

Oddělení sociálních činností - 2.patro - telefon 485244930

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

30.08.2021

Stěhování odboru od 6. září 2021

Odbor sociální péče se stěhuje do nových prostor budovy S-Tower na adrese Dr. Milady Horákové 580/7 Liberec 4, od pondělí 6. září do pátku 24. září 2021. Od pondělí 6. září po dobu stěhování budeme k dispozici občanům zejména prostřednictvím telefonických a e-mailových kontaktů.
 
29.10.2019

Vyjádření k nepřesným informacím v médiích k OSPOD

V reakci na nepřesné informace, které se v posledních dnech objevily v médiích v souvislosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, uvádíme upřesňující informace.
 
02.07.2015

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Průkaz vydává Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.
 
21.01.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
 
30.04.2014

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Tým pro oběti trestných činů v Liberci, ve kterém pracují i zástupci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“ zahrnující všechny věkové skupiny.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.