Odbor ekonomiky

Ing. Martina Procházková

finanční a procesní analytik
pověřena zastupováním vedoucího odboru ekonomiky
Tel.: 48 524 3232
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 1.22

Odbor ekonomiky

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27), Nový magistrát
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 236

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hanke Martina finanční a procesní analytik Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3261
Nedvídková Denisa specialista odboru ekonomiky asistentka vedoucího odboru Jablonecká 41/27 1.24 48 524 3236
Ing. Procházková Martina finanční a procesní analytik Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3232

Oddělení rozpočtu a financování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Černíková Monika referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda - příspěvkové organizace Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3758
Ing. Ondrová Pavla vedoucí oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.21 48 524 3237
Ing. Pytlounová Ladislava referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda dluhové služby města Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3234
Sauerová Ivana referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3235
Sirovátková Radka referent oddělení rozpočtu a financování rozpočtová agenda - příspěvkové organizace Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3755
Vohradníková Ivana referent oddělení rozpočtu a financování Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3235
Výkrutová Karolína SÚPM - finanční referent finanční referent Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3238
Zaňková Pavlína referent oddělení rozpočtu a financování platební poukazy, agenda půjček z FRB, homebanking Jablonecká 41/27 1.22 48 524 3233

Oddělení informační soustavy a daní

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartoňová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní evidence daní Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3262
Blechová Blanka referent oddělení informační soustavy a daní nám. Dr. E. Beneše 183/22 48 524 3228
Dušková Alena referent oddělení informační soustavy a daní pokladna nám. Dr. E. Beneše 183/22 48 524 3774
Holasová Linda referent oddělení informační soustavy a daní evidence majetku a zařazení investic Jablonecká 41/27 02.20 48 524 3242
Horáčková Jana referent oddělení informační soustavy a daní účet fondu rozvoje bydlení Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3268
Jakubová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní pokladna nám. Dr. E. Beneše 183/22 48 524 3228
Kaiser Pavel vedoucí oddělení informační soustavy a daní vedoucí oddělení informační soustavy Jablonecká 41/27 02.26 48 524 3265
Koutník Michal referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.12 48 524 3294
Křížová Andrea referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3269
Paurová Zuzana referent oddělení informační soustavy a daní 48 524 3271
Součková Vlasta referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.12 48 524 3259
Strachová Irena referent oddělení informační soustavy a daní příjmový účet, základní účet, majetek PO Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3293
Svobodová Zuzana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3270
Trnková Jana referent oddělení informační soustavy a daní základní účet, výdajový účet Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3264
Větrovcová Petra referent oddělení informační soustavy a daní správa pohledávek Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3266
Weidischová Jana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3267

Oddělení poplatků a pohledávek

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Michaela referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.06 48 524 3245
Berger Tomáš referent oddělení poplatků a pohledávek povolení herního prostoru, správa odvodů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.06 48 524 3241
Brindzáková Diana referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3226
Brožová Jaroslava referent oddělení poplatků a pohledávek účetnictví OEPP nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.07 48 524 3244
Ing. Hrbková Hana vedoucí oddělení poplatků a pohledávek vedoucí oddělení poplatků a pohledávek nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.05 48 524 3225
Hrnčířová Jitka referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.06 48 524 3230
Křížková Denisa referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3246
Lamač Josef dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.07 48 524 3248
Liebscherová Venuše referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3227
Močárko Lukáš dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.06 48 524 3230
Němcová Ludmila referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.07 48 524 3247
Novotná Stanislava referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.06 48 524 3230
Šámalová Martina referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků ze psů, za komunální odpad nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3243
POPIS ČINNOSTI
  1. vede agendu pojištění SML po stránce smluvní a metodicky spolupracuje s jednotlivými odbory;
  2. zajišťuje evidenci zahraničních cestovních příkazů a kontroluje jejich věcnou a početní správnost, zajišťuje pojištění zaměstnanců pro pracovní cesty do zahraničí;
  3. zajišťuje projekt elektronického tržiště SML, je v pozici administrátoraSML, který úzce spolupracuje se skupinou školských příspěvkových organizací v tomto projektu;
  4. zajišťuje agendu spojenou s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Dále se odbor člení na oddělení:

- oddělení rozpočtu a financování

- oddělení informační soustavy a daní

- oddělení poplatků a pohledávek

 

Aktuality odboru

20.10.2020

Poptávka na poskytnutí krátkodobého financování pro SML

SML poptává finanční instituce s žádostí o závaznou nabídku na krátkodobé financování , jehož účelem bude zejména předfinancování akcí, kterou jsou financovány z různých dotačních titulů, taky aby SML mohlo překlenout období mezi úhradou výdajů a obdržení dotace.
 
16.09.2020

Poplatky 2. pololetí 2020

Upozorňujeme všechny občany, že ke dni 30. září 2020 je termín splatnosti druhé pololetní splátky místních poplatků.
 
16.03.2020

Odložení plateb poplatků za odpad a psy

Poplatky za komunální odpad, za psy a další můžete bez obav zaplatit až do konce června 2020.
 
05.12.2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – novinky pro rok 2020

Touto vyhláškou se od 1. ledna 2020 mění roční sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 720,- Kč.
Současně dochází ke změně v termínu splatnosti. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.