Úřední deska

Číslo 115, statutární město Liberec, zastoupené Základní školou, Liberec, Křižanská 80, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 23.01.2019 do 08.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronájmu bytových prostor

Dokument

 

Číslo 114, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 23.01.2019 do 01.02.2019 , Petra Seifertová

Pozvánka na 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 15:00 hodin

Dokument

 

Číslo 113, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 23.01.2019 do 08.02.2019 , Petra Seifertová

Rozhodnutí o umístění stavby - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - křižovatka Letná x Stračí, Nově umisťované části komunikace , SO 301 Odvodnění komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení a napájení SSZ, SO 402 Kabeláž SSZ - statutární město Liberec

Dokument

 

Číslo 112, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 23.01.2019 do 08.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Přístavba zahrádkářské chaty, Stráž nad Nisou - Tomáš Hekele, Ivanka Neradilová, v zastoupení Ing. Petr Mindžák

Dokument

 

Číslo 111, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 23.01.2019 do 08.02.2019 , Petra Seifertová

Oznámení - zahájení územního řízení - Optické připojení objektů FTTS v Liberci na síť TMCZ - III. etapa Liberec XIII, ul. Libušina - T-Mobile Czech Republic a.s., v zastoupení SITEL, spol. s r.o.

Dokument

 

Číslo 110, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Rozhodnutí o umístění stavby - DGS LII - Kabelový přívod 35 kV z rozvodny Ostašov - DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Dokument

 

Číslo 109, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace na části p. p. č. 1075/4 v k. ú. Horní Růžodol, při ul. Jeronýmova

Dokument, Snímek

 

Číslo 108, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Soukenická v blízkosti objektu č. p. 743/11,  k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 107, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Sametová v blízkosti objektu č. p. 721/18,  k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 

Číslo 106, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Vyvěšeno od 22.01.2019 do 07.02.2019 , Petra Seifertová

Stanovení místní úpravy provozu - ul. Ježkova v blízkosti objektu č. p. 917/7 (ul. Burianova),  k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument, Snímek

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]