Odbor kancelář primátora

Petr Neuhäuser

vedoucí odboru kancelář primátora
Tel.: 48 524 3145
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 213

Kancelář primátora

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Oddělení sekretariátu primátora

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Lenertová Eva referent sekretariátu primátora nám. Dr. E. Beneše 1 214 48 524 3146
Pechová Markéta referent sekretariátu primátora Jablonecká 41/27 1.24 48 524 3132
Stejskalová Monika referent sekretariátu primátora sekretariát primátora nám. Dr. E. Beneše 1 212 48 524 3167
Třmínková Dana referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka pro technickou správu majetku města nám. Dr. E. Beneše 1 214 48 524 3122
Vacková Marie referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka pro školství, sociální věci a kulturu nám. Dr. E. Beneše 1 206 48 524 3142
Zelenková Monika referent sekretariátu primátora sekretariát náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch nám. Dr. E. Beneše 1 208 48 524 3165

Oddělení tiskové a vnějších vztahů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Charyparová Miluše vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů zahraniční spolupráce a protokol nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3174
Chmelík Pavel samost. referent pro propagaci a komunikaci komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3175
Kodymová Jana, DiS. tisková mluvčí nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3182
Král Jan referent propagace a komunikace s veřejností komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3183
Vrabec Jan referent veřejných vztahů (public relation) komunikace s médii a veřejností nám. Dr. E. Beneše 1 216 48 524 3176
POPIS ČINNOSTI

Odbor Kancelář primátora zajišťuje organizační a administrativní servis primátorovi a jejím náměstkům, dále pak tiskové konference, monitoring sdělovacích prostředků, vydávání tiskovin magistrátu a souhlas s užitím znaku a loga města. Plní úkony související s přeshraniční spoluprací, koordinuje mezinárodní kontakty. Protokolárně zabezpečuje oficiální přijetí představiteli města a další společenské události. Plní funkci tiskového mluvčí a podílí se na propagaci města.

Zahraniční vztahy - partnerská města

Vedoucí odboru kancelář primátora zejména:

  • Řídí, koordinuje a kontroluje práci odboru.
  • Sestavuje rozpočet odboru, sleduje a kontroluje jeho čerpání a je zodpovědný za jeho vyrovnané hospodaření.
  • Zajišťuje podklady pro jednání primátora a dle potřeby se jednání účastní.
  • Účastní se jednání zastupitelstva města a rady města.
  • Je zodpovědný za vyřízení předaných podnětů občany na „Dni otevřených dveří primátora“.
  • Je kompetentní sdělovat informace médiím, spolupracuje a zodpovídá za mediální prezentaci a propagaci města.
  • Spolupracuje při sestavování edičního plánu propagačních předmětů a tiskovin města.
  • Je členem krizového štábu a při mimořádných situacích se účastní jeho jednání.
  • V otázkách znaku a loga města plní funkci koordinátora jejich publikování; připravuje materiály pro radu města ke svolení s použitím znaku města a povoluje užití loga města.

Dokumenty odboru

Manuál pro použití loga města

Logomanuál základní verze loga vizuálního stylu města Liberec
 

Žádost o použití loga města

Vyplněnou žádost včetně všech příloh je třeba elektronicky nebo vlastnoručně podepsat a prostřednictvím podatelny magistrátu ji doručit na odbor Kancelář primátora.
 

Žádost o použití znaku města

Vyplněnou žádost včetně všech příloh je třeba elektronicky nebo vlastnoručně podepsat a prostřednictvím podatelny magistrátu ji doručit na odbor Kancelář primátora.
 

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Manuál slouží pro příjemce dotace z fondů města, kteří jsou povinni se tímto dokementem řídit a označovat podle něho uspořádané akce.
 

Informační memorandum

Informační memorandum - vydávané komunální dluhopisy s pohyblivým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč
 

Aktuality odboru

21.08.2018

Před 50 lety vpadly do Liberce sovětské tanky. Zemřelo 9 lidí a naděje

Dnes je tomu přesně 50 let, kdy do Československa vpadla okupační vojska Varšavské smlouvy a kdy právě v Liberci došlo k událostem, které se černým písmem zapsaly do libereckých dějin.
 
27.06.2018

Liberec si připomněl oběti komunistické zvůle

Představitelé města v čele s primátorem Tiborem Batthyánym a jeho náměstky si ve středu 27. června spolu s dalšími hosty připomněli 68. výročí poprav Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, které po vykonstruovaných politických procesech poslal na smrt komunistický režim tehdejšího Československa. Pietní akt připravilo statutární město Liberec ve spolupráci s libereckou pobočkou Konfederace politických vězňů ČR.
 
21.06.2018

Primátor udělil medaili města dvěma akademikům

Primátor Tibor Batthyány ve čtvrtek 21. června v obřadní síni liberecké radnice slavnostně předal Medaile města Liberce dvěma uznávaným akademikům. Profesor Robert Kvaček byl oceněn za mimořádné zásluhy v oboru historie a profesor Oldřich Jirsák za mimořádné zásluhy v oboru nanotechnologií. Oba laureáti jsou úzce spjati s Technickou univerzitou v Liberci (TUL).
 
11.05.2018

Hasiči převzali medaile Za věrnost

Slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost" II. a III. stupně se uskutečnilo opět po roce v obřadní síni liberecké radnice.
 
11.05.2018

Přívětivost v Liberci je opět potvrzena

Liberecký magistrát získal potřetí v řadě cenu v motivační soutěži Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy. Do našeho města putují prvenství ve dvou kategoriích.
 
Předchozí
1
...