Oddělení Vodoprávní úřad

Ing. Radka Doláková

referent oddělení Vodoprávní úřad
pověřena zastupováním vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
Tel.: 48 524 4871
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 3.35

oddělení Vodoprávní úřad

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 861

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bělohoubková Veronika referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4880
Bc. Bobek Martin referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.19 48 524 4873
Ing. Bystřická Hana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4880
Ing. Doláková Radka referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.35 48 524 4871
Ing. Kaněrová Simona referent oddělení Vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4886
Bc. Kutáčová Ivana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.19 48 524 4876
Bc. Legner Zdeněk referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4875
Mejsnar Jiří referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 3145
Bc. Šafářová Martina, DiS. referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4875
POPIS ČINNOSTI

Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Podrobnější informace dostanete v Informační kanceláři Vodoprávního úřadu v budově Nového magistrátu v kanceláři č.3.31 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

A) Samostatná působnost

technicky zajišťuje činnost Povodňové komise.

B) přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a  pověřeným obecným úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 120   stavebního zákona;
  2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům a  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a vodoprávního úřadu podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);
  3. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím jako povodňový orgán města podle § 77 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách;
  4. je dotčeným orgánem státní správy pro stavební řízení v rozsahu svěřeném  pověřenému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
  5. projednává přestupky podle radou města schválené věcné a funkční příslušnosti,
  6. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na  informace o životním prostředí, rozhoduje o neposkytnutí informace  městem Liberec zřízených, řízených nebo pověřených právnických osob;
  7. přezkoumává rozhodnutí správních orgánů městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. vydaná ve správním řízení podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách  a o změně některých zákonů, č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Dokumenty odboru

00 - seznam formulářů

vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 
 
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

06.09.2018

Vodoprávní úřad - nové formuláře žádostí

Od 01.09.2018 lze na Vodoprávním úřadu podávat žádosti pouze na nových formulářích.
 
27.11.2010

Otevření informačního centra Vodoprávního úřadu

Dne 1. 12. 2010 bylo v budově Nového magistrátu, kancelář č. 3.31, otevřeno informační centrum Vodoprávního úřadu.
 
03.05.2010

Povodňové plány

Zveřejnění povodňových plánů statutárního města Liberec a ORP Liberec.
 
07.02.2010

Upozornění pro vlastníky vodovodů a kanalizací

Předložení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací za předchozí rok.