21.05.2014
Jan Král

Na Den evropského dědictví v září se otevře další významný objekt

V sobotu 13. září se v Liberci již tradičně konají Dny evropského dědictví. V rámci této akce bude také zpřístupněna věž Střední odborné školy a gymnázia Na Bojišti, a to od 9.00 do 17.00, pro veřejnost zdarma.

Budova bývalé obecní školy postavené v letech 1914 - 1916 podle návrhu městského architekta Josefa Schuha s půdorysem v podobě velkého písmene L je nápadná svou čtyřbokou věží s ochozem situovanou přímo nad vstupem do budovy. Ze sedlové střechy hlavní budovy vystupuje menší secesní věžička.

V roce 1932 bylo k obecní budově přistaveno křídlo učňovské školy s vlastním vchodem. Ke škole přiléhá tělocvična navržena architektem Maxem Kühnem. Význam školy vzrostl především díky rozsáhlé bytové výstavbě na Jeřábu po první světové válce, především ve 20. letech. V roce 1919 zde zahájilo výuku české státní reformní reálné gymnázium.

Škola na Jeřábu je ukázkou pozdní secesní architektury z období přechodu na funkcionalismus.

Text: Zuzana Košková