detail

Samostatná působnost
1. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;
2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení územního plánování (MML HAUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML HAAP)
- oddělení urbanismu a architektury (SML HAUA)

pozn.: MML znamená, že oddělení vykovává přenesenou působnost

           SML znamená, že oddělení vykonává samostatnou působnost

           U dokumentů odboru je vždy uvedena zkratka oddělení, které je má na starosti anebo je vyřizuje. Pro správné vyřízení žádosti je vždy nutné

           využít správný formulář. 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.