Školící středisko

 

Školící středisko Městské policie Liberec (dále jen ŠS MPL) zajišťuje pro Liberec i pro jiné obce komplexní školení a výcvik strážníků i čekatelů na pozici strážník. Celoročně zde probíhá příprava na tzv. "prolongační" zkoušky, které strážníci podstupují každých pět let. Čekatelé na pozici strážník jsou připravováni ke zkoušce z odborných předpokladů. Je zajišťován i výcvik k osvědčení o zkoušce z donucovacích prostředků. 

Městská policie Liberec provozuje ŠS MPL v souladu se zákonem o obecní policii a příslušnou vyhláškou MV ČR, kterou se provádí zákon o obecní policii.  Akreditace ŠS MPL Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy umožňuje zajišťovat školení pro čekatele a strážníky ke zkoušce před komisí Ministerstva vnitra.  Teprve úspěšné splnění zkoušky a osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů umožňuje strážníkovi vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii a dalších zákonů.

 

Vedle toho ŠS MPL průběžně zajišťuje školení vlastních strážníků z nových právních norem a jejich výkladu.


Kontakt zde

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 18.06.2024 08:47

Nastavení cookies