Něco o prevenci

Pojem prevence má svůj původ v latinském slově praevenire, což znamená předcházet. Přesně v tomto smyslu se uskutečňuje i prevence kriminality a prevence v dopravě. Včasné předcházení bezpečnostním rizikům v obou těchto oblastech má racionální opodstatnění a rozhodně se vyplácí. Dozor nad protiprávním jednáním, odhalování pachatelů a jejich represe představují pro společnost značné náklady a nelze zaručit jejich úspěch. Vyspělý svět proto není odkázán jenom na represivní prostředky, ale využívá účinku nejrůznějších preventivních opatření. Vedle jejich ekonomické výhodnosti je třeba vzít v potaz i to, že úspěšná prevence zabraňuje škodám, které jsou finančně nevyčíslitelné a často i nenapravitelné.   

 

 

Aktuální Projekty                                                  Plány prevence kriminality a bezpečnostní analýzy 

 

 

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 18.06.2024 07:29

Nastavení cookies