Kde a jak zaparkovat?

V centru města je parkování ve všední dny zpoplatněno. Podrobná mapa s tarify v libereckých ulicích je zde.

Parkování zdarma je na většině míst možné po 18 h. v sobotu odpoledne a v neděli po celý den.  

Bezplatné parkování nabízejí také některé obchodní domy. 

 

Zaplatit parkovné on-line

Mapa parkovacích míst a ceník

 

Provozovatelem parkovacího systému je statutární město Liberec.

Rezidentsko - abonentní parkování

· je označeno dopravními značkami "P réservé" s dodatkovou tabulkou "Pro držitele platné parkovací karty" (v plánku parkovacího systému označeno modře)
· je vyhrazeno výhradně pro držitele příslušné parkovací karty, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
· všechny typy karet se prodávají na 1 rok, vyjma rezidentní, která je i na ¼ roku

 

 

Parkování pro rezidenty, tj. pro občany s trvalým pobytem nebo faktickým bydlištěm v oblasti


Podmínky pro získání parkovací karty:

· občanský průkaz
· osvědčení o technickém průkazu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozu
· úhrada ceny


Cena parkovací karty


· za 1. vozidlo                            600,- Kč na ¼ roku
· za 1. vozidlo                          2 000,- Kč na rok
· za 2. vozidlo                          6 000,- Kč na rok
· za 3. a další                         12 000,- Kč na rok


Parkování pro majitele nemovitostí, tj. fyzické osoby vlastnící nemovitost v zóně placeného stání (nemají na adrese nemovitosti trvalé bydliště)

Podmínky pro získání parkovací karty:


· občanský průkaz
· doložení vlastnického práva k nemovitosti
· osvědčení o technickém průkazu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozu
· úhrada ceny


Cena parkovací karty:


· za 1. vozidlo                     4 000,- Kč na rok
· za 2. vozidlo                     6 000,- Kč na rok
· za 3. a další                      8 000,- Kč na rokParkování pro abonenty, tj. podnikatele mající sídlo či provozovnu v oblasti

Podmínky pro získání parkovací karty:


· občanský průkaz
· výpis z OR nebo živnostenský list se sídlem či provozovnou v dané oblasti
· osvědčení o technickém stavu vozidla se souhlasnými údaji o majiteli vozidla
· úhrada ceny


Cena parkovací karty:


· za vozidlo                      12 000,- Kč na rok


Rezidentně abonentní parkování:
Parkovací karty opravňují držitele parkovat v rezidentsko-abonentních lokalitách, a to výhradně v rámci příslušné komunikace. Rezidentské parkovací karty a karty pro majitele nemovitostí se vydávají jako nepřenosné, tj. na konkrétní vozidlo. Abonentské parkovací karty se vydávají jako přenosné, tj. na jméno držitele karty. Vlastnictvím parkovací karty nevzniká držiteli právo na konkrétní parkovací místo v dané lokalitě.


Komunikace: Bernardova, Tkalcovská, Baarova, Gutenbergova, Komenského, Sadová, Tyršova, Nám. Českých Bratří, U Tiskárny, 8. Března, Felberova, B. Němcové, Zámečnická, Rumunská, Fialková, Poutnická, Mlýnská, Na Bídě, U Nisy (slepá část), Mrštíkova SČJ, Kladenská, 1. Máje, Žitavská, Vaňurova, Františkovská, Slavíčkova, Oldřichova, Matoušova, Na Humnech, Rajská, Na Rybníčku, Orlí, Zápraží, Resslova, Barvířská, Široká, Papírová, Lucemburská, Na Poříčí, U Stoky, U Lomu, Bednářská, Tovaryšský vrch, Sokolovské nám., Kostelní, Mariánská, Vavřincův vrch, Frýdlantská, Tržní nám., U Náspu, Liliová, Kavčí, Hermanova, Na Kopečku, Zadní, Vzdušná, Fibichova, Klostermannova, Voroněžská, U Krematoria


Prodej rezidentních a abonentních parkovacích karet:


Městská policie (budova Uranu na tř. 1. Máje)
úřední hodiny, tj. po, st od 8:00 do 17:00, út, čt od 8:00 do 16:00 a pá od 8:00 do 12:00.


Odbor správy veřejného majetku (ul. Jablonecká 41/27)
prodejní doba: po + stř od 8:00 do 16:00, út + čt od 8:00 do 14:00 a pá od 8:00 do 12:00

Více informací naleznete ve Všeobecných podmínkách pro vydávání parkovacích karet ZDE

Kontakt:
V případě dotazů kontaktujte Janu Junovou -  tel.: 485 243 464, email: junova.jana@magistrat.liberec.cz nebo Kristýna Havlíková - tel.: 485 243 460, email: havlikova.kristyna@magistrat.liberec.cz

 

Návštěvnické parkování


· Je označeno dopravními značkami "Placené parkoviště - parkovací automat" s dodatkovou tabulkou informující o provozní době parkovacího automatu (PA) a tarifním pásmu (barevný pruh).
· Parkoviště s PA jsou určena pro krátkodobé i dlouhodobé parkování. 
· V provozní době PA je řidič po zaparkování vozidla povinen u PA zakoupit parkovací lístek, platný po celou dobu parkování, který musí být umístěn zcela viditelně lícovou stranou za čelním sklem. Platný parkovací lístek je přenosný je přenosný v daném tarifním pásmu. Parkovné je možné zaplatit i přes webovou aplikaci www.parking.liberec.cz nebo pomocí SMS platby www.smsparking.liberec.cz. V případě elektronické platby a SMS platby nemusí být vozidlo označeno platný parkovacím lístkem.
· Mimo provozní dobu PA je v těchto lokalitách parkování zdarma.
· Návštěvníci, kteří vjíždějí do centra města, mohou využít k parkování buď parkovací domy (viz dále), nebo lokality s parkovacími automaty. Návštěvnické lokality jsou soustředěny především v komerčně atraktivních lokalitách tak, aby byla zabezpečena dostupnost obchodních míst v centru města.

Více informací o Nařízení statutárního města Liberce č. 2/2019 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci schválené Radou města Liberce dne 14. 7. 2020 s účinností od 1. 8. 2020 ZDE  


Provozní doba parkovacích automatů (provozovatel statutární město Liberec)

pondělí až pátek:

   8:00 - 18:00

sobota:

   8:00 - 13:00

Poznámka: výjimka z provozní doby parkovacího automatu v ulici Purkyňova (lokalita ZOO) - pondělí až neděle: 8:00 - 18:00 hodin

 

 

Provozní doba parkovacích automatů (provozovatel ZOO Liberec) - ulice Fibichova, Riegrova

únor - říjen

   8:00 - 18:00

listopad - leden

   parkování na uvedených místech není zpoplatněno

 

 

Cena v Kč za stání silničních motorových vozidel schválená Radou města Liberce dne 14. 3. 2019 s účinností od 1. 4. 2019

 

Provozovatel statutární město Liberec 

Silniční motorová vozidla

30 min.

1 hodina

každá další hodina

4 hodiny

minimální cena

maximální cena

ČERVENÝ TARIF

15

30

40

x

15

x

komunikace: nám. Dr. E. Beneše, Nerudovo nám., 8. března, Železná, Vavřincův vrch, Sokolovské nám., Na Perštýně, Barvířská, F. X. Šaldy

ORANŽOVÝ TARIF

10

20

20

x

10

x

komunikace: Tržní nám. p.p.č.: 2486 a část p.p.č. 2465, Malé nám., Papírová, U Nisy p.p.č. 4056, Nákladní, Arbesova (v úseku Husova - Tkalcovská), Husova po ul. Arbesova, Vavřincův vrch OSSZ

ŽLUTÝ TARIF

5

10

10

x

5

x

komunikace: ul. Purkyňova, 1. máje (podélné stání i záliv), Frýdlantská, Stará Sokolská, Komenského, Tyršova, Tržní nám., Fialková, U Nisy - lávka

ZELENÝ TARIF

x

5

x

x

5

20 Kč/do konce dne

komunikace: U Nisy, Kladenská, Mrštíkova, Nitranská, Vaňurova, Na Rybníčku (parkoviště u prodejny Billa), Matoušova, Františkovská, Žitavská, Humpolecká, Husova (v úseku Arbesova - Klášterní), Orlí, Široká, Pastýřská, Vítězná, Lucemburská, Na Svahu

HNĚDÝ TARIF

x

20

20

50

20

 x

komunikace: Lesní, Alšova

V období 1. 11. - 31. 1. bez poplatku

 

Silniční motorová vozidla

90 min.

1 hodina

každá další hodina

4 hodiny

minimální cena

maximální cena

ČERNÝ TARIF

zdarma

10

10

x

x

40

komunikace: U Krematoria                                                                                                                                                                               

 

 

Cena parkovného pomocí SMS platby (platné od 1. 4. 2019)

Silniční motorová vozidla

45 min.

1 hodina

2 hodiny

do konce dne

ČERVENÝ TARIF

25

x

x

x

komunikace: nám. Dr. E. Beneše, Nerudovo nám., 8. března, Železná, Vavřincův vrch, Sokolovské nám., Na Perštýně, Barvířská, F. X. Šaldy

ORANŽOVÝ TARIF

x

25

x

x

komunikace: Tržní nám. p.p.č.: 2486, Malé nám., Papírová, U Nisy p.p.č. 4056, Nákladní, Arbesova (v úseku Husova - Tkalcovská), Husova po ul. Arbesova, Vavřincův vrch OSSZ

ŽLUTÝ TARIF

x

x

25

x

komunikace: Purkyňova, 1. máje (podélné stání i záliv), Frýdlantská, Stará Sokolská, Komenského, Tyršova, Tržní nám., Fialková, U Nisy - lávka

ZELENÝ TARIF

x

x

x

25

komunikace: U Nisy, Kladenská, Mrštíkova, Nitranská, Vaňurova, Na Rybníčku (parkoviště u prodejny Billa), Matoušova, Františkovská, Žitavská, Humpolecká, Husova (v úseku Arbesova - Klášterní), Orlí, Široká, Pastýřská, Vítězná, Lucemburská, Na Svahu

HNĚDÝ TARIF

x

25

x

x

komunikace: Lesní, Alšova

V období 1. 11. - 31. 1. bez poplatku

 

Cena jedné SMS se řídí tarifem vašeho operátora a bude k ní připočtena výše uvedená cena parkovného.

 

Provozovatel ZOO Liberec

 

1 hodina

každá další hodina

4 hodiny

6 hodin

minimální cena

HNĚDÝ TARIF

 Silniční motorová vozidla

 20

20 

 x

 50

20 

komunikace: Fibichova, Riegrova

V období 1. 11. - 31. 1. bez poplatku

HNĚDÝ TARIF

Autobusy

x

50

200

x

200

komunikace: Fibichova, Riegrova

V období 1. 11. - 31. 1. bez poplatku

  

Parkovací dům při Krajské vědecké knihovně (KVK)
Pro parkování v centru města Liberec lze využít parkovací dům v suterénu Krajské vědecké knihovny (vjezd z ulice Pastýřské). Parkovací dům je otevřen non-stop.

Ceník
1. a 2. hodina                              10 Kč/hodina
každá další hodina                      25 Kč/hodina
předplatitelská karta               1 210 Kč/měsíc

 

Mapa parkovacích míst v centru města

Podrobnější mapu naleznete ZDE

 

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 26.09.2020 19:56