Internetová kriminalita - kyberkriminalita

  V současná době je pouliční kriminalita spíše na ústupu a naopak vzrůstá kriminalita internetová. Zákeřná je tím, že obětí se stává člověk v prostředí, které považuje za bezpečné, často ve svém pokoji, pracovně a obětí se nezřídka stávají děti a senioři. Kyberkriminalita je téma natolik obsáhlé, že uvádíme užitečné odkazy na specializované stránky. 

Řekni NE -  informační video o riziku, které dětem aktuálně hrozí v kyberprostoru. Celoevropská kampaň Europolu

E- bezpečí - celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény

Internetem bezpečně - inovativní a interaktivní projekt zacílený na zvyšování povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí

Kraje pro bezpečný internet - jedná se o výuku a vědomostní kvízy pro školáky, rodiče, učitele i policisty

Seznam se bezpečně - tento projekt poukazuje na rizika anonymního seznamování a varuje před nimi. Videospoty jsou vhodné i pro zařazení do výuky nebo přednášek ve školách. 

Hlášení kyberkriminality - zde je místo, které je určeno pro hlášení (i anonymní) závadového obsahu a aktivit v internetové síti. 

 

 

 

 

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 13.06.2024 19:20

Nastavení cookies