Revitalizace parku Pod Sadem míru (U Domoviny)


Projekt: „Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – park Pod Sadem míru
(U Domoviny)“

 

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020; prioritní osa 5.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu


Období přípravy projektu: 1. 4. 2016 - 31. 12. 2017
Realizace projektu: 4. 12. 2017 – 31. 5. 2022
Celkové výdaje projektu: 2 250 895 Kč

Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na obnovu a revitalizaci cenné přírodní parkové plochy v intravilánu města. I přes současnou výraznou devastaci a zanedbanost má lokalita významný přírodní potenciál. Realizací projektu bude vytvořen relaxační volně přístupný přírodní prostor v centru města, který umožní pěší průchod upravenou zelení z jedné části města do druhé, zejména obyvatelům sídliště v Rochlicích.


Aktivity projektu:

  • Terénní úpravy
  • Zřízení plošky pro výsadbu s oddrnováním, odstranění buřeně
  • Výsadba listnatých stromů, keřů
  • Ochrana vysazených stromů, kotvení dřevin
  • Následná péče o výsadby


Aktuální stav projektu:

05/2018 Předání díla – park Pod Sadem míru a U Domoviny
01/2018 Probíhá realizace projektu
12/2017 Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem (JIB s.r.o., IĆ: 28969472)
10/2017 Výběrové řízení na zhotovitele
06/2017 Příprava výběrového řízení na dodavatele stavby
05/2017 Nabití právního aktu o poskytnutí podpory
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory
02/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace

Kontakty:

Tomáš Trejbal
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: trejbal.tomas@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 453

projektová manažerka:
Ing. Jana Cimbálová
odbor strategického rozvoje a dotací
email: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
tel.: 48 524 3576

 

 

 

Nastavení cookies