Revitalizace fotbalového stadionu Vesec

 

Projekt: Revitalizace fotbalového stadionu Vesec

Program: Program 133 510 (MŠMT) Podpora materiálně-technické základny sportu

Období přípravy projektu:  1. 1. 2016 - 30. 11. 2016
Realizace projektu: dle vypsané dotační výzvy
Celkové výdaje projektu: max. 12 650 504 Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je revitalizace areálu, plánováno je odstranění stávajícího povrchu hřiště a následná pokládka nového umělého trávníku, obnova oplocení kolem hřiště, odstranění dožilých laviček a doplnění novými, výměna zábradlí kolem herní plochy, obnova a doplnění příslušenství. Dále je v rámci projektu plánované oplocení celého areálu, které není předmětem dotační podpory.

 

Aktuální stav projektu:
06/2018 MŠMT neposkytlo dotační podporu pro tento projekt. Čeká se na další vypsání programu.
08/2017
Podaná žádost o dotační podporu MŠMT.
07/2017 Příprava žádosti o dotační podporu z programu č. 133 531 Podpora materiálně technické základny sportu, kterou vypisuje MŠMT.
06/2017 Poskytovatel dotace zrušil vypsaný program č.133 510. Čeká se na další vypsání programu.
02/2017 V přípravě; očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace, příprava veřejné zakázky na zhotovitele díla.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Hajská
koordinační, projektový a programový pracovník, oddělení získávání dotací
e-mail: hajska.lucie@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 191