Zahradní kompostéry pro občany (2 projekty)

Projekt: Zahradní kompostéry pro občany - 1. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 68 - Prevence vzniku odpadů)

Období přípravy projektu: 1. 1. 2016 - 30. 9. 2017
Realizace projektu: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2018

Celkové výdaje projektu: max. 1 000 000 Kč
85% dotace z EU
15% spoluúčast SML


Cíle projektu:
Pořízení zahradních kompostérů pro občany v počtu 500 ks o objemu 900 l. Snížení produkce odpadů i způsob dalšího nakládání s nimi, má možnost ovlivnit každý občan, zapojí-li se do systému separovaného sběru odpadů. Statutární město Liberec potažmo odbor ekologie a veřejného prostoru se stará o podporu třídění odpadů v podobě kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad a zároveň každoročně přiděluje obyvatelům města zahradní kompostéry. K jejich přidělení využívá tradiční křížovkářskou soutěž. Poptávka po zahradních kompostérech převyšuje nabídku a jejich výherci musí být losováni. Pořízené kontejnery jsou poskytovány občanům města Liberec s podmínkou, že jsou zároveň vlastníky oplocené zahrady na území města Liberec, a to prostřednictvím smlouvy o výpůjčce na 5 let.

Aktuality

 

Kompostéry

Kompostéry "frčí" - první etapa je ve finále, plánuje se další

Téměř jako vánoční nadílku obdrželo město Liberec v minulých dnech dotaci ve výši 807 372,50 korun na pořízené kompostéry. Už v létě tohoto roku byly všechny předány do užívání občanům.

Více »


Město by letos mohlo rozdat 500 kompostérů

Město by letos mohlo rozdat 500 kompostérů

Zatímco loni město rozdělilo mezi občany 60 kompostérů, letos by jich mohlo být až 500. Umožnit by to měla dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na prevenci vzniku odpadů. Radní již schválili přípravu projektové žádosti.

Více »


Aktuální stav projektu:

12/2018                    obdržení dotace
09 - 11/2018            administrace projektu
06 - 08/2018            podpisy smluv o zapůjčení a přidělení kompostérů občanům
04 - 05/2018            výběrové řízení na dodavatele zahradních kompostérů
01 - 03/2018            vypsání výzvy pro občany
09/2017                    hodnocení podané žádosti Státním fondem životního prostředí ČR
07/2017                    podaná žádost o dotační podporu do programu OPŽP (výzva č. 68 - Prevence vzniku odpadů)
04/2017                    vypsána výzva na dotační podporu
03 - 04/2017            příprava analýzy potenciální produkce odpadu
02/2017                    v přípravě; příprava žádosti o dotační podporu


Harmonogram projektu

01 - 03/2018            vypsání výzvy občanům
01 - 04/2018            příprava a vypsání výběrového řízení na dodavatele zahradních kompostérů
03 - 04/2018            podpis smluv o výpůjčce zahradních kompostérů občanům
05/2018                    nákup zahradních kompostérů
06 - 07/2018            přidělení zahradních kompostérů občanům – uvedení do provozu
08/2018                    zahájení doby udržitelnosti projektu
09 - 11/2018            hodnocení podané žádosti Státním fondem životního prostředí ČR
12/2018                    příjem dotace
 


Kontakty:
projektová manažerka
Bc. Helena Jurašková
oddělení administrace projektů
e-mail: juraskova.helena@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

 

 

Projekt: Zahradní kompostéry pro občany - 2. etapa

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 103 - Prevence vzniku odpadů)

Období přípravy projektu: 1. 2. 2018 - 31. 7. 2018
Realizace projektu: 1. 3. 2019 - 30. 9. 2019

Celkové výdaje projektu: max. 3 630 000 Kč
85% dotace z EU
15% spoluúčast SML


Cíle projektu:
Pořízení zahradních kompostérů pro občany města Liberce v počtu 1000 ks o objemu 900l. Jelikož snížení produkce odpadů i způsob dalšího nakládání s nimi má možnost ovlivnit každý občan, zapojí-li se do systému separovaného sběru odpadů, nabízí statutární město Liberec propůjčení kompostéru občanům – vlastníkům oplocených zahrad. Protože zájem o zapůjčení zahradního kompostéru rok od roku stoupá, snaží se statutární město Liberec - odbor ekologie a veřejného prostoru získat finanční prostředky na pořízení většího množství. Cílem je podpořit občany v jejich aktivním přístupu třídit a dále využívat biologicky rozložitelný odpad. Projekt navazuje na loňskou úspěšnou žádost o podporu projektu na pořízení 500 kompostérů. V letošním roce statutární město Liberec podá žádost na Ministerstvo životního prostředí o finanční prostředky na pořízení 1 000 kompostérů. V případě kladného posouzení této dotační žádosti budou pořízené kompostéry poskytovány v roce 2019 odborem ekologie a veřejného prostoru jednomu tisíci občanů města Liberec (mimo obvod Vratislavice n. Nisou) s podmínkou, že občan, který o kompostér požádá, vlastní oplocenou zahradu na území města Liberec. Zapůjčení bude možné na základě smlouvy o výpůjčce na 5 let.


Aktuální stav projektu:

09/2018            hodnocení podané žádosti Státním fondem životního prostředí ČR
07/2018            podána žádost o dotační podporu
05/2018            příprava analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a žádosti o dotační podporu


Harmonogram projektu

02/2018 – 07/2018             schválení příprav radou města, příprava analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a žádosti o dotační podporu
08/2018 – 12/2018             hodnocení žádosti o dotační podporu
02/2019 – 03/2019             příprava výběrového řízení na dodavatele kompostérů
01/2019 – 04/2019             vypsání výzvy pro občany – k podání žádosti o zahradní kompostér
03/2019 – 07/2019             výběrové řízení na dodavatele kompostérů
07/2019 – 08/2019             přidělení zahradních kompostérů občanům – uvedení do provozu
09/2019                                zahájení doby udržitelnosti projektu – 5 let


Potřebný formulář naleznete pod tímto odkazem: Žádost o domácí kompostér


Kontakty:

projektová manažerka
Bc. Helena Jurašková
oddělení administrace projektů
e-mail: juraskova.helena@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 586

ve věci žádosti občanů o kompostér
Ing. Michal Vinař
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: vinar.michal@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 48 524 3451
nebo
Michaela Bělinová
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
e-mail: belinova.michaela@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 48 524 3456

 

 

Nastavení cookies