Případy oklamaných seniorů

Poznejte skutečné příběhy oklamaných seniorů z Liberce a poučte se z nich

Obětí šmejdů se již staly stovky a možná i tisíce seniorů. Na této stránce přinášíme některé jejich příběhy - ne všechny nakonec dopadly špatně, ale i přes vrácené peníze zůstávají v lidech psychické útrapy, pocity hanby a hořkosti nad tím, co všechno dokáže člověk člověku způsobit. Jak je z líčení patrné, někdy však stačí jen velmi málo, aby k podvodu nakonec nedošlo - hranice mezi záchranou a propadem do absolutního zoufalství je totiž velmi tenká.


 

 

Příliš drahé matrace

Jednou o víkendu mi na soukromý mobilní telefon volala seniorka, která mě žádala o pomoc. Byla jsem jí doporučena jednou z našich kurýrek prevence kriminality, se kterou spolupracuji v rámci preventivního projektu Městské policie Liberec - Dobrovolnický tým seniorů. Do telefonu mi odvyprávěla příběh, kterých je bohužel nespočet. Její manžel, zhruba osmdesátiletý senior, přijal hovor z neznámého čísla, v jehož průběhu se mu představila zástupkyně cizí firmy. Velmi milým a příjemným hlasem mu oznámila, že se stal výhercem v jakési anketě, jíž se v minulosti prý účastnil. Starý pán si sice anketu již nepamatoval, ale bohužel akceptoval nabídku, že ve svém bytě přijme pracovníka firmy, který mu výhru předá. ŠMEJDA! Výhrou mu měly být levné zdravotní matrace, za něž měl nebohý senior zaplatit jen 39.999 korun, protože běžně prý mají cenu mnohem vyšší. K tomuto „výhodnému“ nákupu přitom patřil ještě i hodnotný dárek.

V době, kdy jsem se seniorkou hovořila, bylo ještě před návštěvou šmejda, a tedy dost času vše zachránit. Poučila jsem seniorku o nebezpečí z uzavření smlouvy (předražené zboží, cizí osoba v soukromém bytě apod.) a dohodli jsme se, že si ještě jednou zavoláme. To jsem také učinila. Seniorka už ale další pomoc odmítla s tím, že její dcera jim doporučila matrace za danou cenu koupit. Prý to není zas tak drahé, vždyť jde o zdravotní matrace! Na moje další námitky již nereagovala.

Asi po osmnácti dnech od posledního telefonického hovoru dorazil na Městskou policii Liberec seniorčin manžel s žádostí o pomoc a přinesl s sebou již podepsanou smlouvu na nákup matrací. Bohužel, oba manželé se stali obětí hned dvojitého ataku šmejdů. Kromě nesmyslně předraženého zboží totiž šmejdům navíc podepsali i právo nechat se zastupovat při založení půjčky v bance! A to dokonce až v Brně, odkud firma pocházela. Můžeme předpokládat, že půjčka asi nebude patřit mezi ty výhodné, že úroky dosáhnou vyšší než běžné hranice a že k půjčce bude připočtena i tučná částka za její vyřízení.

Na dotaz, proč nereagovali na moje rady ještě před podepsáním smlouvy, neuměl starý pán odpovědět. Přestože již nebylo mnoho šancí na záchranu, oslovila jsem Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Zahradní ulici v Liberci a požádala jsem je seniorovým jménem o pomoc. Na dojednanou schůzku ale podvedení manželé nepřišli a ukončili veškerou komunikaci. Možná se styděli přiznat vlastní chybu, možná se dokonce báli zesměšnění, možná jen chtěli celou věc uzavřít a brzy zapomenout.

(převyprávěla strážnice Zdenka Brodská, preventistka Městské policie Liberec)

 

Bankomat peníze nevydal. Naštěstí

Jedna z libereckých seniorek přijala pozvání od šmejdů, jejichž firma byla zaregistrována všehovšudy půl roku. Aktivity firmy se jevily jako podezřelé, a proto jsme je měli na městské policii (MP) preventivně v hledáčku. Předváděcí akce se konala - jako mnohé další - v libereckém Domě kultury a vstupenkou byla jako vždycky poštou zaslaná pozvánka. Česká obchodní inspekce se akce nezúčastnila, byli zde ale přítomni novináři a také strážník z Odboru prevence kriminality MP Liberec. Ten se na akci cíleně zaměřil, ale do společenské místnosti, kde šmejdi předváděli své zboží, mu stejně jako novinářům nebylo přes přerostlé bodyguardy umožněno vstoupit. Strážník se tedy alespoň snažil varovat všechny příchozí seniory před možným nebezpečím, ale bohužel narážel na psychologický faktor, který šmejdi rádi využívají, totiž že senioři pod vidinou výhry, dárku či losování s odměnou na výstrahy často nedbají.

Po ukázce zboží nastal v místnosti čas losování, kterého se zúčastnili všichni přítomní, a naše seniorka se stala dokonce jednou z "vítězek". Po brutálním psychickém nátlaku už nedalo organizátorům příliš práce přesvědčit ji o údajné kvalitě zboží i jeho cenové výhodnosti. Seniorka souhlasila s nákupem a na místě podepsala smlouvu se všemi danými podmínkami. Cena zboží činila 20.000 korun prostřednictvím několika splátek. Seniorce se však nelíbilo, že splácení bude trvat, a tak navrhla, že vše zaplatí jednorázově. Banku má prý nedaleko a pro hotovost si dojde. Zástupce firmy samozřejmě důvěřivou ženu doprovázel (aby o klientku nepřišel) a dokonce jí galantně nesl tašku, v níž měla všechny doklady i podepsanou smlouvu. Tu střežil jako oko v hlavě a čekal, až žena vyzvedne peníze z bankomatu. Velkým štěstím bylo, že denní limit výběru byl nastaven jen na 15.000 korun, což seniorka sama nevěděla. Když se začala před přístrojem rozčilovat, všiml si jí pracovník banky a rychle přispěchal. Ženino vysvětlování se mu zdálo divné, a tak duchapřítomně zavolal na tísňovou linku městské policie 156. Hlídka strážníků dorazila na místo během pěti minut a po zjištění pravého stavu věci vše předala Policii ČR pro podezření z trestného činu podvodu. Jakmile šmejd zahlédl přijíždějící policejní vůz, ponechal tašku taškou a okamžitě zmizel.

Co zbývalo? Bylo nutné urychleně odstoupit od smlouvy, o což se postarali sami strážníci společně s občanskou poradnou Déčko Liberec na Františkově. Právě tam strážníci seniorku zavezli k bezplatnému poskytnutí pomoci. Odstoupení od smlouvy už pak stačilo odeslat doporučeně poštou, aby příběh měl opravdu dobrý konec.

Nakonec šťastnou hrdinkou našeho příběhu byla osamělá, velmi důvěřivá a znuděná žena, žijící v panelovém domě jen se svým pejskem. Právě takoví lidé jsou nejčastějším terčem šmejdů, protože se nechají snadno nalákat na společenskou akci s pohoštěním a dárkem. Přispívá k tomu i to, když se děti nezajímají o své stárnoucí rodiče - i tato seniorka má dceru, která však nežije v Liberci a máminy problémy jsou jí na obtíž.

(převyprávěla strážnice Zdenka Brodská, preventistka Městské policie Liberec) 

 

 

Platila, i když netelefonovala

Tento příběh začal nevinnou návštěvou obchodní zástupkyně nejmenovaného telekomunikačního operátora v bytě více než osmdesátileté seniorky z Liberce. Obě ženy spolu uzavřely jednu smlouvu o provozování pevné telefonní linky včetně pronájmu telefonního přístroje za částku 199 korun měsíčně. Jak se nakonec ukázalo, byl to jen počátek strastiplné několikaměsíční cesty, která seniorku stále daleko více peněz, než předpokládala.

První vyúčtování za čerpání smluvené služby bylo ještě v pořádku, pak se ale faktury navýšily na více než 700 korun. Po reklamaci u operátora bylo klientce řečeno, že má uzavřených hned několik smluv a obdržela i více SIM karet, což však nebyla pravda. Do celé věci se tak vložila ženina dcera, která u operátora žádala kopie údajných smluv a také kopie záznamů tzv. verifikačních (ověřovacích) hovorů, které měly být mezi operátorem a seniorkou údajně uskutečněny. Se svou reklamací u operátora však dcera neuspěla, proto se se stížností obrátila na Český telekomunikační úřad. V průběhu řešení celé záležitosti přitom seniorce stále chodilo zvýšené vyúčtování, které nebohá žena poctivě a řádně platila. Český telekomunikační úřad nakonec konstatoval, že v tomto případě šlo o podvodné jednání prodejce, a seniorce tak byly vráceny alespoň poslední tři falešně zvýšené platby. Celkově však přišla o několik tisíc korun, protože peníze za zbylé zaplacené měsíce už nikdy neviděla a neuvidí.

Kolik podobných případů mají zástupci tohoto nepoctivého operátora asi na svědomí? A kolik peněz z těchto nekalých obchodů mohli získat? Náš příběh ukazuje, jak je ošidné kohokoli neznámého vpouštět do bytu, přestože vám nabízí velmi výhodné nabídky služeb – telefony, elektřina, plyn – a přestože se chová sebemileji a sebepříjemněji. Připravte si v takovém případě lísteček s telefonním číslem na své příbuzné, ať se sami s podomními prodejci domluví na schůzce. Je velmi pravděpodobné, že podvodníci nikdy na smluvenou schůzku nepřijdou. Cílí totiž na bezbranné a důvěřivé seniory, kteří žijí osamoceně a věří v jejich čisté úmysly. A ještě jeden závěr, který z příběhu plyne - když už se stanete obětí podvodníků, nemusí být pozdě na to věc napravit. Požádejte co nejdříve své příbuzné a známé, ať vám s řešením pomohou. Požádejte o pomoc další organizace, kde vám zcela určitě vyjdou vstříc. Spojení na ně najdete v sekci Důležité kontakty.

(převyprávěla Jana Urbanová, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec)

Nastavení cookies