Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 

Projekt: Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002092
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 448 253,36 Kč
Předpokládaná výše dotace: 224 126(50 % způsobilých výdajů)
 
Harmonogram projektu: 
12/2022: příprava projektu 
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Oprava a obnova povrchu včetně odvodňovacích svodnic lesní cesty z důvodu poškození během vydatných přívalových dešťů v červenci 2021. Poškození spočívá především v erozních rýhách, vymletých kolejích a nefunkčnosti či absenci odvodňovacích zemních svodnic. Obnova zahrnuje odstranění organických nečistot. Poškozená konstrukce lesní cesty bude doplněna štěrkodrtí, bude osazeno 6 ks šikmých ocelových odvodňovacích svodnic a budou obnoveny odtoky, výtoky ze svodnic formou zemních příkopů lichoběžníkového profilu. Na základě zřizovací listiny spravuje lesní cesty v majetku STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Společnost Městské lesy Liberec, p. o. 
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 226 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: Toinsta společnost projektantů – Günter Hanisch
  • Zhotovitel stavby: Forest Constructions, s.r.o., IČO: 28608381

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies