Obnova části ulice Na Mlýnku

 

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

 

Projekt: Obnova části ulice Na Mlýnku
Program: Ministerstvo pro místní rozvoj – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021
Identifikační číslo projektu: 117D923002055
Cíl projektu: Oprava povodňových škod po přívalových deštích 17. – 18. 7. 2021
 
O projektu:
Fáze projektu: příprava  
Předpokládané celkové náklady projektu: 1 701 156,76 Kč
Předpokládaná výše dotace: 850 578(50 % způsobilých výdajů)
 
Aktuality:
V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
 
Harmonogram projektu: 
12/2022: příprava projektu 
01/2023: příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
04/2024: realizace projektu

 

Popis projektu:

  • Oprava stavu komunikace Na Mlýnku v úseku mezi ulicemi Polní a Generála Svobody, kde v důsledku přívalových dešťů soustředěný proud vody způsobil rozrušení části povrchu vozovky,  podemletí krajnic a narušení stávajícího systému odvodnění. Navržená oprava spočívá v odfrézování narušeného povrchu vozovky a provedení jednovrstvého krytu ve stejné tloušťce. V části řešeného úseku bude dále vybudována nezpevněná krajnice k odvodu srážkových vod.
  • Délka úseku řešeného v rámci projektu: 858 m
  • Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Jiří Šklíba, IČO: 03513602
  • Zhotovitel stavby: STRABAG a.s., IČO: 60838744

 

 

 

Kontaktní osoba:

manažerka projektu
Ing. Dana Vorlová

vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
Email: vorlova.dana@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 587

Nastavení cookies