08.11.2023

Údržba válečných hrobů a památníků

Město Liberec bylo za dobu své existence svědkem mnoha historických událostí, měnily se zde šlechtické rody, které se různou mírou zasadily o jeho rozvoj nebo správu, zároveň se zdejších obyvatel dotýkaly i vojenské střety a válečné konflikty tehdejšího světa.

Jednou z připomínek zásadních dějinných událostí jsou i válečné pomníky nebo hroby, z nichž některé vlastní město Liberec. Odbor ekologie a veřejného prostoru řeší taková místa v Liberci a blízkém okolí, která nejsou umístěna v areálu městských hřbitovů, ale jsou vedena v registru válečných hrobů.  Dle platného zákona o válečných hrobech a pietních místech je totiž vlastník nebo majitel pozemku, na kterém je válečný hrob umístěn, povinen zabezpečit péči o takové oficiální válečné hroby nebo pietní místa.

Celkem tedy bylo přistoupeno k restaurátorským pracím na osmi pomnících týkajících se např. Prusko-rakouské války nebo I. a II. světové války.  Veškeré zásahy byly předem konzultovány se zástupci Národního památkového ústavu v Liberci. Rámcově se jednalo o biosanaci, čištění, tmelení a doplnění kamene, obnovu spárování, barevné retuše, zlacení, zvýraznění písma, nátěry, hydrofobizaci, dodávku či osazení chybějících částí (např. kříže).

Obnoven tak např. byl pomník padlých za oběť nacismu ve Vesci, žulový památník občanů padlých v I. světové válce v Machníně nebo několikastupňový pylon s křížkem v areálu Zahrady vzpomínek u ul. Budyšínská věnovaný válce z roku 1866.

Nastavení cookies