21.11.2023

Revitalizace dětských hřišť v ulici Čapkova a Školní

Odbor ekologie a veřejného prostoru provádí pravidelné opravy a rekonstrukce dětských hřišť na území města Liberce.

Momentálně byly dokončeny práce na dětském hřišti ve Školní ulici, kde proběhla oprava obrub a asfaltových ploch, které za téměř 50 let své existence již značně degradovaly. Dále bylo provedeno kompletní ošetření všech stromů v bezprostřední blízkosti hřiště. Ve spolupráci s kanceláří architektury města připravujeme druhou etapu, při které dojde k doplnění mobiliáře, grafiky na asfaltovou plochu, svahové skluzavky, šplhací stěny a osazení workoutové sestavy.

Dále byla dokončena oprava dopadových ploch na DH Čapkova, kde došlo k výměně obrub za bezpečnější pryžové a materiálu v dopadové ploše, kde byl nově použit kačírek. S ohledem na přání obyvatel, kteří rekonstrukci přihlíželi, došlo nad rámec plánu k instalaci nového pružinového houpadla a pískoviště pro nejmenší.

Nastavení cookies