18.06.2019

Revitalizace dětského hřiště v ulici Kmochova

Dětské hřiště bylo mezi ulicemi Kmochova a Ostravská v Ruprechticích vybudováno po stavbě panelových domů a v průběhu let bylo několikrát jen mírně upravováno.

 

V roce 2016 byly s ohledem na stále se zvyšující nároky na bezpečnost dětí a aktualizaci příslušných evropských i českých státních norem odstraněny některé i 40 let staré herní prvky. Povětšinou se jednalo o kovové prolézačky a šplhadla bez jakékoliv certifikace s nevyhovující dopadovou plochou.

Na základě množství požadavků občanů doručených po odstranění prvků statutárnímu městu Liberec, zařadil odbor ekologie a veřejného prostoru (dále jen odbor EP) v roce 2017 toto dožívající dětské hřiště do plánu obnovy.

V roce 2018 nechal odbor EP krajinářským architektem zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu hřiště. V rámci revitalizace se provedla demontáž i zbylých herních prvků (kolotoče, skluzavky a pískoviště) a proběhla likvidace rozpadajících se betonových ploch. Odbornou arboristickou firmou bylo provedeno kácení a ořezy stromů a keřů. Nově byly na dětské hřiště dodány a instalovány herní prvky typu šplhací sestava, prolézací sestava s nerezovou skluzavkou, závěsná houpačka a pružinové houpadlo. Jejich dopadovou plochu tvoří certifikovaný kačírek, pro zajištění maximální možné bezpečnosti a minimalizaci možného úrazu hlavy při nárazu na obrubu dopadové plochy byl použit pryžový obrubník. Dále byly instalovány prvky typu točidlo, skákací panák a pískoviště, pro zmírnění rizika úžehu, byla nad pískoviště s ohledem na klidový charakter lokality vůbec poprvé v Liberci pokusně instalována stínící plachta, kterou budou moci rodiče dětí ovládat a regulovat tak zastínění pískoviště v závislosti na intenzitě slunečního svitu. V případě, že se toto řešení osvědčí, má odbor EP i s ohledem na stále se zvyšující počty slunných dní v úmyslu instalovat stínící plachty i na další nově budovaná dětská hřiště.

V rámci obnovy byla provedena také úprava zpevněných ploch, kdy nové chodníčky jsou tvořeny ze žulových odseků a samozřejmě došlo i k založení nových trávníků. V neposlední řadě se vysadily nové stromy a keře, o které se bude zhotovitel v rámci následné péče ještě tři roky od ukončení realizace starat.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.