13.03.2024

Příprava speciální mapy v rámci předcházení vzniku odpadů

Odbor ekologie a veřejného prostoru se setkává s častými dotazy, kdy obyvatelé chtějí poskytnout nějaký elektrospotřebič, nábytek někomu dalšímu, případně jej chtějí opravit, aby sloužil dál, a nemohou najít vhodné místo či opravnu.

Ačkoliv existuje více možností, jak si najít servis elektrospotřebičů nebo možnost předání nábytku dalším uživatelům, je dobré v rámci předcházení vzniku odpadu tomuto jít naproti. Prodloužením životnosti výrobků se eliminuje celkové množství odpadu. Čím méně odpadu, tím méně peněz bude stát jeho svoz a likvidace, a tím méně bude nepořádku ve městě. 

Odbor ekologie a veřejného prostoru ve spolupráci s Libereckou IS, a.s., připravil proto jednoduchou mapovou vrstvu, kde budou zobrazena místa, kde lze předcházet vzniku odpadů. Jedná se především o různé opravny či bezobalové prodejny. Doplněna samozřejmě bude nábytková či potravinová banka.

Odbor tímto vyzývá všechny majitele či provozovatele těchto zařízení, kteří by chtěli, aby se jejich provozovna zobrazovala v mapě, aby napsali na email: vinar.michal@magistrat.liberec.cz, název společnosti, odkaz na webové stránky a stručný popis provozovny. Následně budou informace doplněny do mapy, kterou najdete na mapovém portálu města. Děkujeme za spolupráci.

Nastavení cookies