09.04.2024

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům naše statutární Město Liberec může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 233,56 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 2,17 kg spotřebičů.

Díky obyvatelům naše statutární Město Liberec může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 233,56 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 2,17 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 2 633,16 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1013 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 136 970,85 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 5123 krát.

Došlo také k úspoře 1 410 005,32 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1410006 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 135 358,67 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 5548 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 4 675,13 kg mědi, což stačí pro ražbu 831134 1€ mincí, nebo 5 658,03 kg hliníku, který by stačil na výrobu 377203 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2023 úspěšnou spolupráci ocenil 40 000,00 Kč ze svého motivačního programu.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Nastavení cookies