27.07.2015
Kateřina Hartová

Číslo 908, Magistrát města Liberec (odbor správní a živnostenský)

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Obcí Křižany

Dokument