Aktuality

29.11.2022

Integrovanou územní strategii schválilo zastupitelstvo města

Dne 24. listopadu 2022 zastupitelstvo města schválilo předloženou koncepční část Integrované územní strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.

01.12.2021 (aktualizováno 29.11.2022)

Využijte možnost připomínkovat integrovanou strategii aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou

Tvorba integrované strategie, jejíž příprava započala na podzim minulého roku, se chýlí ke konci. Pokud máte k jejímu obsahu připomínky, je možné je do 31.12.2021 zaslat na emailovou adresu iti@magistrat.liberec.cz.

(aktualizováno 29.11.2022)

V prosinci se poprvé sešly pracovní skupiny nad tvorbou integrované strategie

Na podzim roku 2020 byla zahájena příprava integrované strategie pro Liberecko-jabloneckou aglomeraci. Tvorba této strategie je podmínkou pro čerpání dotačních prostředků vymezených pro integrované územní investice. ITI je nástrojem realizace územní dimenze a navazuje tak na dosavadní Integrovaný plán rozvoje území.

07.04.2022

První výzvy pro předkládání projektových záměrů do ITI jsou otevřeny

Na webových stránkách města již naleznete první vyhlášené výzvy pro předkládání projektových záměrů do ITI. Výzvy jsou otevřené pro žadatele z vymezeného katastrálního území aglomerace ITI Liberec – Jablonec nad Nisou, jejichž záměry jsou v souladu s integrovanou strategií.

 

Nastavení cookies