Řídící výbor

Řídicí výbor (ŘV) Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou byl ustanoven za účelem projednávání přípravy, monitorování a zajištění účinnosti a kvality realizace Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou. Je složen ze zástupců veřejné správy statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou, zástupce Libereckého kraje, zástupců podnikatelské sféry, terciární sféry a nestátních neziskových organizací a je sestaven na základě principu partnerství.
Zastupitelstvo statutárního města Liberec schválilo zřízení Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou na svém zasedání 26. 3. 2015.

Více informací o jednacím řádu řídícího výboru, statut a harmonogram, naleznete níže.


Seznam členů:

Řídicí výbor IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou byl schválen v tomto složení:

 

č.

organizace

zástupce

právo hlasovat

1

Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. – primátor

Ano

2

Statutární město Liberec

Ing. Radka Loučková Kotasová – náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Ano

3

Statutární město Liberec

Ing. Michaela Maturová – vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Ano

4

Statutární město Liberec

Ivana Sulovská – Centrum Kašpar - služby pro zaměstnanost

Ano

5

Statutární město Liberec

Pavla Haidlová – zástupce Neziskovky Liberecka

Ano

6

Úřad vlády ČR

Mgr. Martin Chochola – Agentura pro sociální začleňování

Ano

7

Městský obvod Vratislavice

Lukáš Pohanka – starosta

Ano 

8

Statutární město Jablonec nad Nisou

RNDr. Jiří Čeřovský – primátor

Ano

9

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ing. Petr Roubíček – náměstek primátora pro rozvoj města

Ano

10

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mgr. Miroslava Rýžaková – vedoucí humanitního odboru MMJNN

Ano

11

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mgr. Iveta Habadová – vedoucí oddělení dotací MMJNN

Ano

       

12

Zástupce kraje

Martin Půta – hejtman Libereckého kraje

Ano

13

Zástupce obcí území

Markéta Khauerová – starostka Hodkovic nad Mohelkou

Ano

14

Zástupce obcí území

Mgr. Daniel David – starosta Janova nad Nisou

Ano

15

Zástupce Úřadu práce

Ing. Lubomír Záleský – vedoucí oddělení trhu práce

Ano

16

Zástupce Dopravního podniku

Ludvík Lavička – provozně technický ředitel DPMLJ

Ano

17

Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Kopta – okresní hospodářská komora Liberec

Ano

       

18

SML

Mgr. Barbara Steinzová – Manažer IPRÚ

Ne

 

Nastavení cookies