Finanční výbor

Tajemnice:

Ing. Ondrová Pavla

tel.: 48 524 3237

e-mail: ondrova.pavla@magistrat.liberec.cz

Předseda:

PhDr. Baxa Jaromír, Ph.D.

e-mail: baxa.jaromir@zm.liberec.cz

Místopředseda:

Mgr. Marek Jan

tel.: 608 977 578

e-mail: marek@starostoveproliberec.cz

Členové:

RNDr. Hron Michal

 

Ing. Kittner Jiří

 

Mgr. Slanina Petr, Ph.D., LL.M., MBA

 

Ing. Valentová Martina

 

Olga Bandová

 

Ing. Majzner Jan

 

Homolka František 

 

Ing. Veitová Marcela

 

Mgr. Bělohradský Aleš

Nastavení cookies