Oddávající

Snoubenci projevují vůli, že spolu vstupují do manželství před primátorem SML, náměstkem primátora nebo pověřeným členem Zastupitelstva města Liberec, ve správním obvodu statutárního města Liberec (v souladu §11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdější předpisů).

Primátor má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a  po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu (§ 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění).

Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem, v přítomnosti dvou svědků.

 

Seznam členů Rady a Zastupitelstva města Liberce pověřených výkonem činností při občanských sňatcích s právem užívat závěsný znak: 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Foto - portrét
primátor statutárního města Liberec 
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: SLK

sekretariát:

Číslo dveří: 212

Dana Třmínková
Tel.: 48 524 3122
E-mail: trminkova.dana@magistrat.liberec.cz

Mgr. Jan Hruška

Foto - portrét
náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
E-mail: hruska.jan@magistrat.liberec.cz
Tel.: 737 524 809
Volební strana: Česká pirátská strana
Zastupitelský klub: Piráti
Politická příslušnost: Piráti

sekretariát:

Číslo dveří: 217

další informace o zastupiteli...

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek

Foto - portrét
náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 777 136 729
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: BEZPP

sekretariát:

Číslo dveří: 214

Bc. Erika Blažková
Tel.: 48 524 3167
 

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

Foto - portrét
náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 734 392 779
Web: www.ivanlangr.cz
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: BEZPP
 

sekretariát:

Číslo dveří: 206

Vacková Marie
Tel.: 48 524 3142
 

Adam Lenert, MBA

Foto - portrét
náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 485 243 141
Volební strana: ANO 2011
Zastupitelský klub: ANO
Politická příslušnost: ANO

sekretariát:

Číslo dveří: 208

Kocourková Petra
Tel.: 48 524 3141
 

Mgr. Šárka Prachařová

Foto - portrét
náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
členka Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
E-mail: pracharova.sarka@magistrat.liberec.cz
Tel.: 603 145 978
Volební strana: ANO 2011
Zastupitelský klub: ANO
Politická příslušnost: BEZPP

sekretariát:

Číslo dveří: 208

Denisa Nedvídková
Tel.: 48 524 3132
 

Mgr. Jiří Šolc

Foto - portrét
náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 603 452 999
Volební strana: ANO 2011
Zastupitelský klub: ANO
Politická příslušnost: BEZPP
 
Čestné prohlášení o majetku za rok 2010, 2011, 2012, 2013
Osvědčení fyzické osoby Národního bezpečnostního úřadu (stupeň D)

sekretariát:

Číslo dveří: 214

Eva Lenertová
Tel.: 48 524 3146
 

Mgr. Petr Židek, MPA

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
E-mail: pier.zidek@gmail.com
Tel.: 730 188 788
Volební strana: ODS společně se Sportovci
Zastupitelský klub:
Politická příslušnost: BEZPP
 

Petra Břeňová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 724 251 875
Volební strana: ODS společně se Sportovci
Zastupitelský klub: ODS
Politická příslušnost: ODS
 

MUDr. Ladislav Dzan, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 485 313 531
Volební strana: ODS společně se Sportovci
Zastupitelský klub: ODS
Politická příslušnost: BEZPP
 

Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 721 509 106
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Předseda/kyně zastupitelského klubu: SLK
Politická příslušnost: SLK
 

Svatopluk Holata

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: Svoboda a přímá demokracie
Zastupitelský klub: SPD
Politická příslušnost: SPD
 

Bc. Zuzana Kocumová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberce
 
Telefon: 603 157 569
Volební strana: Liberec otevřený lidem
Zastupitelský klub: LOL
Politická příslušnost: BEZPP
 

MUDr. Anna Kšírová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 736 776 650
Volební strana: Liberec otevřený lidem
Zastupitelský klub: LOL
Politická příslušnost: Zelení
 

Matyáš Moc

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 733 605 834
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: SLK
 

Ing. Tomáš Paleček

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: Svoboda a přímá demokracie
Zastupitelský klub: SPD
Politická příslušnost: BEZPP
 

Lukáš Pohanka

Foto - portrét
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 482 428 810
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: SLK
 

 

Robert Prade

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: SLK
 

 

Bc. Anna Provazníková

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 775 731 648
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: SLK
 

Mgr. Petr Slanina, Ph.D., LL.M., MBA

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 776 633 213
Volební strana: Česká pirátská strana
Předseda/kyně zastupitelského klubu: Piráti
Politická příslušnost: Piráti
 

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce
 
Telefon: 603 731 914
Volební strana: Liberec otevřený lidem
Zastupitelský klub: LOL
Politická příslušnost: Zelení
 

Milan Šír

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberec
 
Volební strana: Svoboda a přímá demokracie
Předseda/kyně zastupitelského klubu: SPD
Politická příslušnost: SPD
 

Hana Zemanová

Foto - portrét
členka Zastupitelstva města Liberec
 
Telefon: 604 104 177
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: KDU-ČSL
 

Nastavení cookies