Zpráva o uplatňování územního plánu

zpráva u uplatňování ÚP

Zastupitelstvo obce Cetenov schválilo dne 10. 6. 2015 zprávu o uplatňování územního plánu.