Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

Aktualizace březen 2021

Dotační titul na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2021

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 51/2021 dne 25. 2. 2021 schválilo vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2021. 

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Dotace budou poskytovány na účel stanovený § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru.

 

Dokumenty k vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2021:

1) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

2) VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC NA ROK 2021

3) ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  NA ROK 2021

 

Termín pro podání žádosti je stanoven na 5. 4. – 16. 4. 2021 do 12:00 hod.
 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Sochůrková, tel.: 485 244 969 nebo 775 860 399
e-mail: sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.