16.10.2017
Jan Král

Spolky německých menšin oslavily 25. výročí

Více než dvě desítky spolků Němců v České republice slavily o víkendu v Liberci 25. výročí vzniku své zastřešující organizace Shromáždění německých spolků v České republice.

V pátek podvečer přijal v obřadní síni liberecké radnice oficiální hosty Velkého kulturního setkání německých menšin, především zástupce Spolkového ministerstva vnitra a Velvyslanectví Německa, primátor města Liberce Tibor Batthyány.

Naše město má s německými sousedy a místní německou menšinou výborné vztahy. Máme dvě německá partnerská města – nedalekou Žitavu a vzdálený Augsburg, s jehož představiteli již 12 let pořádáme Česko-německé kulturní dny DIALOG, které jsou pro obyvatele našich měst skvělou příležitostí seznámit se s kulturou a děním v partnerském městě,“ řekl v úvodu Tibor Batthyány.

Akce spolků německých menšin přilákala přes 500 členů z celé země. Hlavní program se konal v Centru Babylon. „Dluh, který mě dlouho trápí, je stav německých hrobů na hřbitovech v Česku," připomněl tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny Milan Pospíšil. Úřad vlády vydal před nedávnem, právě z iniciativy německých spolků, metodickou příručku, která má být pro obce návodem, jak postupovat a zastavit chátrání hrobů.

Sobotního kulturního programu se zúčastnil statutární náměstek Jan Korytář. Ve své zdravici uvedl, že za svůj osobní úkol považuje vybudovat v Liberci muzeum, které by připomínalo dřívější působení Němců v regionu. „Takové místo Liberci stále chybí,“ zdůraznil Jan Korytář.

Němči žijí v Česku od konce 12. století. K německé menšině se hlásí zhruba 39 000 osob, dalších přibližně 20 000 Němců v Česku krátkodobě žije. V Liberci a Jablonci nad Nisou fungují česko-německá setkávací centra.

Na tom, že současné česko-německé vztahy jsou na vynikající úrovni, mají zásadní podíl aktivní česko-německé spolky. V Liberci je to Svaz Němců, který je mimo jiné iniciátorem vzniku partnerství mezi naším městem a Augsburgem. Místní Svaz Němců je zářným příkladem toho, jak by spolky zastupující národnostní menšiny měly fungovat, a pro město je důležitým partnerem. I proto jsme v rámci letošních Česko-německých kulturních dnů DIALOG udělili Medaili města Liberec zakládajícímu členovi Svazu Němců, panu Ervínu Šolcovi, který má na rozvoji česko-německých vztahů skutečně lví podíl,“ dodal primátor Tibor Batthyány.

Foto: Jana Kodymová, Milan Drahoňovský

 

Nastavení cookies