25.06.2017
Jan Král

Objekt Liberec, Dialog a festival Art Week

Sérii vernisáží, výstav, komentovaných prohlídek a kulturních vystoupení mělo na programu Česko-německé jaro k letošnímu významnému výročí Česko-německé deklarace. Projekt byl slavnostně zahájen 22. června v Liberci a připojily se k němu obdobně komponované Česko-německé kulturní dny Dialog, pořádané ve spolupráci statutárního města Liberec a německého partnerského města Augsburg. Samostatnými akcemi, ovšem navzájem se doplňujícími byly sobotní vernisáž výstavy Objekt Liberec a zahájení festivalu Art Week.

 

 „Všechny akce mají stejnou myšlenkou a stejné poselství, a proto jsem rád, že se nám podařilo najít vhodný termín a spojit Česko-německé kulturní jaro a Dialog v jeden logicky provázaný celek. Čeští i němečtí návštěvníci měli díky tomu atraktivní program,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány, který v pátek 23. června v obřadní síni liberecké radnice předal Martě Kottové in memoriam a Ervínu Šolcovi Medaili města Liberec. Oběma ocenění náleží za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného Dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností.

Souběžné udělení medailí se uskutečnilo u příležitosti probíhajících Česko-německých kulturních dnů Dialog a je spojeno také s 20. výročím podepsání česko-německé deklarace o vzájemných vztazích (1997) a s významným životním jubileem Ervína Šolce, který v letošním roce oslaví 90. narozeniny. „Pan Ervín Šolc se mimořádně zasloužil o česko-německý Dialog  o rozvoj města v oblasti česko-německých vztahů a rozvoj jeho partnerství s bavorským městem Augsburg, kam se po roce 1945 přestěhovala početná skupina takzvaných libereckých Němců,“ řekl mimo jiné Tibor Batthyány.

Centrum města ožilo v sobotu 24. června objekty a interaktivními instalacemi od českých i německých umělců. V historickém středu Liberce začal týdenní festival Art Week, současně s ním i výstava Objekt Liberec. Obě akce nabízí díla českých a zahraničních umělců, která budou k vidění po celé prázdniny v Parku Clam-Gallasů (u libereckého zámku). Vernisáž se uskutečnila v sobotu 24. června.

V rámci výstavy Objekt Liberec proběhlo slavnostní odhalení sochy - Meteoritu - Petra Zubka, která na náměstí před radnicí nahradila čtyřmetrovou hlavu, nazvanou V-myšlení. Primátor spolu s výtvarníkem Petrem Zubkem, náměstkem primátora Ivanem Langrem a organizátorkou odhalení sochy Jitkou Mrázkovou v sobotu v podvečer Meteorit  představili veřejnosti.

„Byl to nelehký úkol, vytvořit něco, co by fungovalo vedle dominantní a členité budovy historické radnice. Rozhodl jsem se vytvořit přírodní útvar ve formě kamene, který bude připomínat meteorit. Něco, co se nebude navzájem rušit a zároveň by to ve sdíleném prostoru fungovalo. Lidé si v tom mohou hledat cokoliv, pokaždé objevovat nové detaily. Vychází to z mojí fascinace přírody, skal a z neustálého objevování. Objekt vznikal intuitivně, skládal jsem na sebe různé materiály a artefakty,” řekl Petr Zubek. Autor nového díla u radnice spojuje ve své osobě česko-německé partnerství. Žije v Düsseldorfu, kde i studoval akademii výtvarného umění.

Poněkud kontroverzní podobu plastiky primátor Tibor Batthyány a náměstek Ivan Langr vítají. „Meteorit nutí lidi přemýšlet, hledat smysl a vzbuzuje diskuze. A takové podněty veřejný prostor v Liberci potřebuje,” uvedl primátor.

Kurátorkou výstavy Objekt Liberec je Jana Bernartová. Na začátku byla podle jejích slov inspirace legendární výstavou Socha a město Liberec 1969. Tehdy byly na veřejných prostranstvích ve městě instalovány práce významných českých sochařů. Vzpomínkou na tuto přehlídku je například plastika Dvanáct měsíců od Josefa Klimeše, reinstalovaná v parku před hotelem Zlatý lev nebo Brána snů od Evy Kmentové na rohu ulic Masarykova a Vítězná. Přehlídka soudobého umění z roku 1969 zaznamenala zcela mimořádný ohlas od odborníků i veřejnosti nejen v Liberci a celé České republice, ale i v zahraničí. „Umění ve veřejném prostoru pozitivně ovlivňuje atmosféru města. Pokud je svým postojem kritické, vyjadřuje svobodný názor, otevírá diskuzi a to je samozřejmě dobře,” vysvětluje Jana Bernartová. „Mou vizí je oslovit Liberečany, rozšířit jejich citlivost ve vnímání umění, podnítit k uvažování o současném umění,” dodává kurátorka.

Pro Objekt Liberec byl zvolen podtitul Manuál dovednosti. Společným momentem práce účastníků uměleckého festivalu a výstavy je zájem o současné umění, které nenese znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades) nebo dovednosti odborníků, které si umělec najímá. Takový přístup dnes nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuálního umění, umění nových médií, digitálního umění, postinternetu atd. Mluvíme o odosobněném umění, jehož autor vedle počáteční myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly.

Umělci, kteří realizují svá díla nebo site-specific instalace přímo pro výstavu Objekt Liberec jsou Peter Demek, Sarah Gosdschan, Lukáš Hájek, Julia Langhammer, Richard Loskot, Johannes Makolies, Jaroslav Prokeš a Jan Stolín. Výstavu děl instalovaných pod širým nebem budou moci návštěvníci i Liberečané shlédnout po celé prázdniny v parku Clam-Gallasů.

Art Week Liberec je týdenní festival, který má za cíl propagovat umění ve městě, přitáhnout pozornost odborníků i laické veřejnosti k uměleckým objektům. Letošní ročník navazuje na uvažování z loňského, nultého, ročníku a tématem zůstává Rukopis v současném umění. K vidění boudou umělecké instalace od Samího Abdulnoura, Filipa Dvořáka a Martina Kolarova, Martina Hofmana a Tomáše Moravce.

Neméně atraktivní byl program Česko-německých kulturních dnů Dialog, které se díky úspěšné partnerské spolupráci Liberce a Augsburgu konají ve dvouletých intervalech střídavě v obou městech. Letos byl po 4 letech hostitelem a pořadatelem DialogU Liberec. Z čtyřsettisícového Augsburgu přijeli kromě tamních umělců také čelní představitelé města a rovněž zástupci spolku Heimatkreis Reichenberg, který spolu s libereckým Svazem Němců stál u zrodu spolupráce Augsburgu a Liberce.

Vrcholem pátečního programu bylo baletní vystoupení pod širým nebem před libereckou radnicí. Stylový baletní večer odstartovalo vystoupení augsburské Baletní a taneční akademie Daniela Záboje a pokračovalo unikátní open-air verzí baletu Dům Bernardy Alby v podání baletního souboru Divadla F. X. Šaldy.

Posledními sobotními akcemi (patřícími právě do programu Dialogu), po vernisážích a odhalení Meteoritu, bylo v odpoledních hodinách na náměstí před radnicí Diashow – Land Art augsburského umělce Hama Lohrmanna objektivem libereckého fotografa Jiřího Jiroutka, které doplnilo úžasný Jazzový koncert Big Bandu ZUŠ Liberec pod vedením Rudolfa Mihulky a gymnaziálního souboru Jazz Tube Augsburg pod vedením StD Josefa Kellermana. Program Dialogu 2017 pak v neděli 25. června v 9.30 hodin završila mše v kostele sv. Antonína Velikého s vystoupením Chrámového sboru Arcikůrovci a Kateřiny Sokolové-Rauer.

Foto: Pavel Chmelík, Jan Král, Jana Kodymová

Nastavení cookies