16.06.2024
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/17. 6. - 23. 6. 2024

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice ve 2. pololetí školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Máme za sebou zápisy do ZŠ a MŠ, finální výsledky ZŠ najdete na našem zápisovém portálu, přesná čísla ale budou k dispozici až v září; finální čísla k zápisům do MŠ najdete na jejich zápisovém portálu.

S odborem kultury a školství budeme dále diskutovat o kapacitách MŠ a dětských skupin s ohledem na připravovanou novelu zákona o dětských skupinách, která zaručí právní nárok na předškolní vzdělávání dětem tříletým a starším (PO 14.30).

S ředitelkou ZŠ 5. květen Ivetou Rejnartovou budu probírat projekty dalšího rozvoje školy (ST 14.00).

Čtvrteční dopoledne pak věnuji dalším návštěvám škol (ČT od 9.00), tentokrát mj. ve waldorfské škole předám poslední ocenění za letošní výtvarnou soutěž ZŠ k 20. výročí vstupu ČR do EU.

Zúčastním se návštěvy nového litoměřického biskupa Stanislava Přibyla v Liberci a následně udělení medaile města bývalému arciděkanovi a nyní generálnímu vikáři diecéze Radku Jurnečkovi (PÁ od 16.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v první polovině roku. Také o chystané soutěži na dodavatele velikonočních a adventních trhů.

S Pavlínou Žipkovou z Czech Film Commission budeme probírat další osud liberecké filmové kanceláře (PÁ 10.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá klub SLK (PO od 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy některých dotací a darů.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 6. - 16. 6. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Hasil, L. Váňa (G300) - Socha a město 2029

J. Křížek (Severočeské muzeum) - socha Edison

O. Škochová Bláhová (ON plan) - Kulturně kreativní centrum Linserka

Nastavení cookies