08.09.2020
Jan Král

V Barokní zahradě začíná záchrana kaple Božího hrobu

V nejbližších dnech začne rekonstrukce zchátralé kaple Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže.

Kaple patří spolu s nedávno zrestaurovaným mariánským sloupem ve stejné zahradě k nejcennějším barokním památkám v Liberci. Vychází z podoby kaple stojící uprostřed Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě. Komplexní renovace exteriéru a interiéru včetně střechy a restaurátorských prací potrvá do konce podzimu.

Podle náměstka primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra přišla záchrana ohrožené kaple z roku 1722 na poslední chvíli. Další zimu by už památka nepřežila. Staveniště město včera předalo firmě Aron house, jež zakázku získala.

Kaple stála původně v blízkosti arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého a do zahrady byla přesunuta v roce 1865. Naposledy prošla opravou v roce 1986. Dlouhé roky do ní však zatékalo, hlavně poté co před lety zloději ukradli měděné plechy ze střechy. První záchranné práce provedl letos na jaře restaurátor Radomil Šolc, staticky zajistil věžičku a kapli zakryl.

Oprava kaple je další fází celkové revitalizace takzvané Barokní zahrady u kostela Nalezení sv. Kříže. Před dvěma lety nechalo město zrestaurovat opodál stojící vzácný morový (mariánský) sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Figurální památku z roku 1719 získalo město po dohodě s římskokatolickou církví bezúplatně do svého majetku. Rádi bychom název Barokní zahrada dostali co nejvíce do podvědomí Liberečanů. Je to unikátní místo a rád bych, aby se stalo místem relaxu, klidu, pokoje, klidu duše. S arciděkanstvím jsme se dohodli, že se o zahradu postaráme. Další památkou v zahradě jsou barokní pískovcové kapličky se čtrnácti zastaveními křížové cesty. Ty jsou v dobrém stavu,” uvedl náměstek Ivan Langr.

Barokní zahrada je součástí přeshraniční turistické stezky projektu Via Sacra. Stezka propojuje výjimečné sakrální památky v Horní Lužici, severních Čechách a Dolním Slezsku. V plánu města je vytvořit v tomto polozapomenutém místě Liberce atraktivní historické zákoutí pro turisty a Liberečany. V budoucnu tady ještě vzniknou cesty a město umístí lavičky.

Zahrada je pro veřejnost otevřena od dubna do konce října každý den od 8.00 do 19.00 hodin.
 

Nastavení cookies