28.01.2019
Jan Král

Město pokračuje v záměru vybudovat dílenskou akademii

Liberecká radnice pokračuje ve snaze vybudovat v areálu LVT dílenskou akademii, jejíž hlavním cílem zůstává vzbudit u dětí zájem o studium technických oborů a podpořit průmysl.

Sloužit bude nejenom žákům a studentům, ale také firmám a jejich zaměstnancům. Stávající komplex budov je v majetku města a rozvoj celého areálu má stávající koalice ve svém programovém prohlášení.

„Původní záměr jsme se rozhodli oživit a rozšířit o další využití. Součástí akademie by tak mohlo být například i školicí středisko pro zaměstnavatele. Představujeme si spolupráci se školami, průmyslovými podniky z regionu, Domem dětí a mládeže Větrník, strojní fakultou TUL, ale třeba i německou Žitavou. Dílenská akademie by se zároveň stala jedním z nosných kamenů nastupující čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0), která souvisí se současným rozvojem digitalizace a chytrých technologií ve výrobě. Musíme být připraveni, protože bude znamenat zásadní změny na trhu práce,“ uvedl náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu Jiří Němeček.

Záměru se od počátku věnuje také nynější liberecká radní Šárka Prachařová, která se dlouhodobě zabývá kariérovým poradenstvím a zavádí projekty podnikavosti do škol. „V tuto chvíli si musíme jasně říct, co všechno bude dílenská akademie zastřešovat. O dotační podporu budeme žádat nejspíš v novém projektovém období,“ řekla radní.

Dílenská akademie má vzniknout přestavbou dnešního pavilonu I. Jednalo by se o jedinečný projekt, který by měl přesah i do školství, pomohl by dětem vybrat si budoucí zaměření v technických oborech, protože pouhé povědomí o nich nestačí. Šlo by o určitou formu kariérního poradenství a podpory rozvíjení talentů.

Původní myšlenka zůstává zachována. Akademie bude jednak zajišťovat pro žáky dílenskou výuku, která dnes na školách chybí, ale také bude sloužit pro rekvalifikační kurzy i široké veřejnosti. Ve spolupráci se strojírenskými podniky se plánuje projekt ukázkové výrobní dílny, který by studentům v praxi představil celý proces vytváření zakázky a seznámil je s problematikou technologických postupů.

Cíl je zřejmý, vzbudit zájem o studium technických a řemeslných oborů, navrátit jim prestiž, zvýšit manuální zručnosti žáků a studentů a pomoct průmyslovým firmám, které se potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných lidí. O současné technické vzdělávání totiž klesá zájem a firmy marně shánějí kvalifikované techniky, strojaře nebo řemeslníky. Právě existence dílenské akademie, jako centra pro výuku i zábavu technického charakteru, by pomohla tento problém řešit.

Problém je v tom, že technické obory nejsou atraktivně a motivačně na základních školách představovány. Žáci si nemohou ani nic takzvaně osahat - dílny ze základních škol téměř vymizely. „Musíme tyto odbory lépe představovat, ukazovat možnosti uplatnění, zdůraznit digitalizaci a robotizaci mnohých i řemeslných oborů, jejich atraktivitu. Začít musíme již ve školkách, ale musíme působit i na veřejnost - rodiče. Je potřeba změnit současné vnímání učebních oborů a řemesel, že nejde o nic podřadného. Průmyslem 4.0 přecházíme do procesu celoživotního učení a každý bude muset na sobě díky rychlým změnám pracovat, učit se nové znalosti a dovednosti,“ vysvětlila Šárka Prachařová.

Dílenská akademie tak může fungovat jako inkubátor technických pracovníků. S jejich výukou začne již v předškolním věku a pokračuje až do dospělosti formou zážitků. Děti a mládež tak získají nebo rozvinou dovednosti a znalosti nezbytné pro vzdělávací a profesní dráhu, poté úspěšný start do reálného života a na trh práce.

Nastavení cookies