Výbor pro územní plánování a dopravu

Tajemník:

Ing. Eva Krňanská

tel.: 485 243 513

e-mail: krnanska.eva@magistrat.liberec.cz

Předseda:

Mgr. Petr Židek, MPA

tel.:  730 188 788

e-mail:  pier.zidek@gmail.com

Místopředseda:

Ing. Jaroslav Šrajer

tel.:  724 005 766

e-mail:  srajerjaroslav@gmail.com  

Členové:

Tibor Batthyány

 

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

 

Mgr. Jindřich Felcman

 

Zdeněk Chmelík

 

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

 

Ing. Vít Kyzlink

 

Ing. Roman Lenner

 

Ondřej Makara

 

Mgr. Jan Marek

 

Ing. Jaroslav Mejstřík

 

Ing. Jiří Rutkovský

Nastavení cookies