Životopis

Jaroslav Zámečník

 

Jaroslav Zámečník (* 21. června 1966 Liberec) je český politik a ekonom, dlouholetý jednatel Euroregionu Nisa, v letech 2000 až 2004 zastupitel a radní Libereckého kraje, od roku 2018 primátor města Liberec (v letech 1994 až 1998 a opět od roku 2014 také zastupitel města), bývalý člen ODS, nyní člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj.


Život

Absolvoval matematicko-fyzikální třídu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a následně v letech 1984 až 1988 vystudoval obor strojírenská technologie na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (dnes Technická univerzita v Liberci), kde získal titul Ing. Už jako student pracoval na katedře materiálů jako pomocná vědecká síla a souběžně si technické vzdělání rozšiřoval o další přednášky z oboru etiky, psychologie a pedagogiky. V roce 1992 dokončil doktorskou práci v oboru fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů na Západočeské univerzitě v Plzni (získal titul CSc.). Povinnou základní vojenskou službu absolvoval na Vojenské vysoké škole letecké v Košicích jako letecký mechanik MiG-21 a tlumočník pro zahraniční piloty.

Od roku 1992 je (s výjimkou let 2000 až 2004) tajemníkem Euroregionu Nisa. V roce 2017 mu za jeho dlouholetou práci pro Euroregion Nisa a především vynikající výsledky v přeshraniční spolupráci udělil polský prezident Andrzej Duda státní vyznamenání "Stříbrný kříž za zásluhy".

O tom, že mu jeho rodné  město a okolí nejsou lhostejné a že ho zajímá dění napříč všemi oblastmi, svědčí nejen jeho dlouholetá práce v libereckém regionu, ale také členství v dozorčích či správních radách různých organizací. Od roku 1998 do roku 2015 byl členem správní rady Nadace Euronisa. V současnosti je členem správní rady obecně prospěšných společností Jizerská o.p.s., členem spolku Jizerská 50, Jizersko-ještědského horského spolku nebo Oblastní galerie Liberec. V období let 2003 – 2004 byl alternujícím členem Výboru regionů v Bruselu.  Že jen nemluví, ale taky umí vzít za práci dokazuje tím, že si pravidelně bere rukavice, pytel na odpadky a se stejně zapáleným lidmi “uklízí Česko”.

Jaroslav Zámečník žije ve městě Liberec, konkrétně v části Rochlice. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volném čase rád pracuje na zahradě, vyráží na procházky či projížďky na kole.

Politická kariéra

Ve svých 24 letech se stal nejprve členem Občanského fóra (OF) a později ODS. Za tuto stranu byl ve volbách v roce 1994 zvolen zastupitelem města Liberec. Ve funkci zůstal do roku 1998.

V krajských volbách v roce 2000 byl za ODS zvolen zastupitelem Libereckého kraje. Navíc se stal radním kraje pro kulturu, památkovou péči, sport a cestovní ruch. Během svého čtyřletého působení ve funkci radního pro kulturu, památkovou péči, sport a cestovní ruch Libereckého kraje měl na starosti pět příspěvkových organizací Libereckého kraje – Severočeské muzeum, Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, Muzeum Českého ráje, Vlastivědné muzeum a galerii Česká Lípa a Oblastní galerii Liberec. Mimo jiné byl realizátorem vytvoření znaku Libereckého kraje v roce 2001 a zasloužil se o zapsání hotelu Ještěd na seznam národních kulturních památek. Velmi úzce spolupracoval na rozvoji Jizerské magistrály.

V komunálních volbách v roce 2014 se do politiky vrátil a byl zvolen jako nestraník za hnutí Starostové pro Liberecký kraj zastupitelem města Liberec a rozhodl se přispět svými dlouholetými zkušenostmi ke změně a lepšímu životu nejen v Libereckém kraji, ale především v Liberci. Vstoupil do hnutí SLK a v zastupitelstvu působil jako člen finančního výboru.

Ve volbách v roce 2018 mandát zastupitele města obhájil, když byl lídrem kandidátky SLK. Následně uzavřely koalici vítězné hnutí SLK, druhé hnutí ANO 2011 a čtvrtá ODS. Dne 20. listopadu 2018 byl Zámečník zvolen novým primátorem města Liberec, nahradil tak Tibora Batthyányho z hnutí PRO 2016.

Nastavení cookies