Řídicí pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec

Členové

za SML:

PhDr. Mgr. Ivan Langr, PhD. – politický garant za sociální oblast

Mgr. Pavel Kalous – vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Bc. Vlasta Pavlů – vedoucí odboru sociální péče

Pavlína Háková – zastupující funkci vedoucí humanitního oddělení

Mgr. Adéla Sochůrková – koordinátor komunitního plánování

manažeři pracovních skupin komunitního plánování:

Mgr. Olga Merglová – manažer PS pro osoby ohrožené závislostmi

Jana Urbanová – manažer PS pro seniory

Bc. Martina Teplá – manažer PS pro zdravotně znevýhodněné

Lukáš Průcha – manažer PS pro osoby a rodiny ohrožené vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny

PhDr. Jana Horáková – manažer PS pro duševní zdraví

Kateřina Jírová – manažer PS pro děti a mládež

zástupci spolupracujících institucí:

Bc. Zlata Adamcová – Úřad práce, vedoucí Oddělení zprostředkování, evidence a PvN.

Nastavení cookies