Mapka VKP

Mapa VKP je zatím dostupná pouze ve zkušebním provozu na http://marushkapub.liberec.cz/ ve vrstvě "ÚAP" (územně-analytické podklady) - záložka "Tematické okruhy" - "Ochrana přírody" - "Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou"

Nastavení cookies