IPRM ROP Lidové sady

Co je integrovaný plán rozvoje města (IPRM)

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí strategický dokument, který bude obsahovat cíle a směry rozvoje území města Liberce včetně seznamu projektových záměrů směřujících k integrovanému rozvoji území s cílem získat dotaci na jejich realizaci v  rámci konkrétního operačního programu. Cílem integrovaného plánu je vytvořit program projektů  v souladu s  připravovanými intervencemi  ze strukturálních fondů EU a zajistit maximální využití těchto prostředků pro město.


Připravené IPRM

Město Liberec připravilo IPRM Liberec – zóna Lidové sady, který byl předložen v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center a obsahuje projektové záměry, které je možné financovat zejména z ROP Severovýchod a dále i další projekty, které je možné financovat z jiných operačních programů v České republice, např. Operační program Životní prostředí, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a další.

 

Programové dokumenty

•        Regionální operační program Severovýchod

•        Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod

Programové dokumenty jsou ke stažení na stránkách řídícího orgánu: www.rada-severovychod.cz

 

Metodiky IPRM

•        Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu,  hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města

•        Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období 2007-2013 verze 1.05 (platná k 27. 3. 2008 )

Metodiky jsou ke stažení na stránkách řídícího orgánu: www.mmr.cz

 

         

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies