14.03.2011

Výzva k předkládání záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Statutární město Liberec vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci

Statutární město Liberec vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Zaměření předloženého projektového záměru musí být v souladu s podmínkami a pravidly operačního programu, v rámci kterého je plánována jeho realizace. Mimo to musí odpovídat zaměření IPRM prostřednictvím některé z následujících aktivit:
Opatření 1.1 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit
Aktivita 1.1.1 Regenerace a revitalizace památek a rozšíření možností jejich využití
Aktivita 1.1.2 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield pro využití ve veřejných službách
Aktivita 1.1.3 Regenerace a revitalizace objektů a lokalit typu brownfield pro podnikání
Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas
Aktivita 2.1.1 Investice do sportovních zařízení a objektů
Aktivita 2.1.2 Investice do rozvoje kulturního a společenského života ve městě
Aktivita 2.1.3 Investice do infrastruktury pro další volnočasové aktivity
Aktivita 2.1.4 Investice do specifických oblastí trávení volného času
Opatření 3.1 Administrativní zajištění IPRM
Aktivita 3.1.1 Tvorba a realizace IPRM
Potřebné formuláře a dokumenty k předložení žádosti o zařazení projektového záměru, včetně pokynů k jejich vyplnění, jsou k dispozici na internetových stránkách Statutárního města Liberec www.liberec.cz (Praktické informace → IPRM → IPRM ROP Atraktivní a kvalitní život v Liberci → Dokumenty ke stažení → Dokumenty týkající se výzvy) nebo na vyžádání přímo u manažera IPRM – Ing. Michal Vereščák, tel.: 485 243 191, email: verescak.michal@magistrat.liberec.cz nebo zde.

SEMINÁŘ K VÝZVĚ K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Statutární město Liberec pořádá k výše uvedené výzvě seminář pro všechny zájemce o předložení projektových záměrů do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Seminář proběhne dne 21. 3. 2011 od 16:00 v zasedací místnosti č. 11 historické budovy radnice. Cílem semináře je seznámení účastníků se zaměřením IPRM, s texty výzvy a jak správně vyplnit formulář pro předložení projektových záměrů.

Nastavení cookies