22.11.2010

Schválení projektu "IPRM-Atraktivní a kvalitní život v Liberci"

Integrovaný plán rozvoje měst "IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci" splnil všechny předepsané náležitosti.

Integrovaný plán rozvoje měst "IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci" splnil všechny předepsané náležitosti.

Integrovaný plán rozvoje měst "IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci" vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem SV/004 splnil všechny předepsané náležitosti a byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod dne 19.10.2010 schválen k uzavření Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM.
V současné chvíli probíhá ověření usnesení ze zasedání Výboru Regionální rady regionu Severovýchod, která budou následně zveřejněna na webových stránkách regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Nastavení cookies