05.12.2013
Jan Král

Na konferencích se občané dozvěděli více o projektech IPRM

Statutární město Liberec uspořádalo ve středu 4. prosince dvě konference pro veřejnost k integrovaným plánům rozvoje města financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. /FOTOGALERIE/

Obě konference se konaly hned po sobě v budově bývalých městských lázní, jejichž revitalizace na oblastní galerii je jedním z projektů Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Občané měli příležitost seznámit se s aktuálním průběhem realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci, včetně postupu prací na jednotlivých projektech. Na konferencích vystoupili nejen magistrátní úředníci zodpovědní za evropské dotace, například manažer IPRM Michal Vereščák, ale také zástupce poskytovatele dotací nebo zástupci projektů v rámci IPRM.

Návštěvníci se mohli na cokoli během seminářů zeptat kohokoli z přítomných odborníků, a mohli přispět do diskuse i svými nápady, za co by se měly hlavně utrácet evropské dotace. „Tentokrát jsme kromě obvyklé formy představení jednotlivých projektů zvolili i panelovou diskusi u jednotlivých témat. Ke každému projektu jsme přizvali zástupce realizátora, který účastníkům zodpověděl řadu otázek a sdělil některé zajímavosti z procesu realizace. Věříme, že tato forma byla pro odbornou i laickou veřejnost zajímavá a přínosná,“ řekl vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací MML Michal Vereščák.

Na první konferenci se návštěvníci seznámili s vybranými projekty IPRM Liberec- zóna „Lidové sady“. Velký zájem vzbudil projekt Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec, který představil Miloslav Studnička, Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy okomentovaná Jaroslavem Počerem nebo projekt Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, představený Davidem Nejedlem.

V průběhu druhé konference, která se věnovala IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci, se lidé dozvěděli bližší informace například o projektu obnovy kostela svatého Antonína Velikého nebo o přestavbě budovy Kolosea na kulturně pohybové centrum.

„Globálním cílem tohoto IPRM je zajistit v Liberci atraktivní a přitažlivé možnosti a prostředí, které zvýší kvalitu života jeho obyvatel, přiláká další návštěvníky a bude i významným prvkem při rozhodování o volbě Liberce jako bydliště,“ doplnil Michal Vereščák a představil projekty, které jsou už dokončené i finanční plán do roku 2015. Z něho vyplývá, že v příštím roce by mělo být z přidělených peněz profinancováno téměř 351 miliónů korun. V současnosti je 12 projektů v realizaci a 19 v přípravné fázi.

Více informací k jednotlivým projektům je možné najít na internetových adresách:

http://www.liberec-iprmls.cz/home/

http://www.iprmliberec.cz

Nastavení cookies