Aktuality

IPRM: život v Liberci vylepšilo 25 projektů za 360 milionů korun

Závěrečná konference k IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci proběhla v úterý 8. prosince 2015 v Severočeském muzeu v Liberci.
 

Konference představí poslední projekty IPRM

Zveme vás na závěrečnou konferenci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci (IPRM), která proběhne v úterý 8. prosince 2015 ve vestibulu Velkého výstavního sálu Severočeského muzea v Liberci od 15.00 do 18.00 hodin.
 

Dokončené projekty IPRM Liberec

Dokončené projekty IPRM Liberec v plánovacím období 2007 - 2013.
 

Na konferencích se občané dozvěděli více o projektech IPRM

Statutární město Liberec uspořádalo ve středu 4. prosince dvě konference pro veřejnost k integrovaným plánům rozvoje města financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. /FOTOGALERIE/
 

Vyhlášení výzvy

Statutární město Liberec vyhlašuje výzvu k předkládádní žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život
 

Seminář k výzvě k předkládání projektových záměrů

Statutární město Liberec pořádá k výše uvedené výzvě seminář pro všechny zájemce o předložení projektových záměrů do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
 

Texty k výzvě

Dne 3.2.2010 byl do složky "Dokumenty ke stažení" - Výzva doplněn dokument s názvem "Štítek na obálku", který je nedílnou součástí Žádosti.
 

Veřejné projednání IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Statutární město Liberec si dovoluje pozvat širokou veřejnost na veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
 

Vyhodnocení výzvy IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Vyhodnocení výzvy na předkládání projektových záměrů vyhlášené Řídícím výborem a zastupitelstvem SML v rámci IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
 

Aktualizace indikativního seznamu projektových záměrů

Dne 23.4.2010 Řídící výbor IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci na svém 7. zasedání odsouhlasil zařazení projektového záměru "Centrum pro přírodu" předkladatele Čmelák-SPP.
 

Žádost IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Dne 26.5.2010 byla odevzdána žádost o poskytnutí dotace IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
 

Schválení projektu "IPRM-Atraktivní a kvalitní život v Liberci"

Integrovaný plán rozvoje měst "IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci" splnil všechny předepsané náležitosti.
 

Výzva k předkládání záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Statutární město Liberec vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – atraktivní a kvalitní život v Liberci
 

Představení projektu "Rekreační a sportovní areál Vesec"

Prezentace se uskuteční 21. dubna 2011 od 17.00 hodin v hlavní budově areálu sportoviště Vesec, Vesec u Liberce.
 

Prodloužení Výzvy

Předkládání záměrů do IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
 
Předchozí
1

Nastavení cookies