01.01.2020
Mgr. Martin Bobek

Nový formulář žádosti

Nově k dispozici formulář pro ohlášení dokončené stavby.

Pod položkou číslo 29 Vodoprávní úřad zveřejnil na svých webových stránkách nový formulář - Ohlášení dokončené stavby. Formulář pro ohlášení dokončené stavby se využívá v případech, kdy se nevydává kolaudační souhlas s užíváním stavby, ale provádí se pouze kontrolní prohlídka stavby.

Nastavení cookies