09.01.2019
Mgr. Martin Bobek

Od ledna začala platit novela vodního zákona

Od 1. 1. 2019 je účinná „Velká novela vodního zákona“ č. 113/2018 Sb.

Významnou změnou je potřeba souhlasu Vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona i k provedení průzkumného vrtu pro vrtanou studnu nebo tepelné čerpadlo. 

Nastavení cookies