MML UPUP - Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru - doplnění k již podané žádosti

Na tomto formuláři je možné podávat nové žádosti k záměrům, které byly zamítnuty a na základě zamítnutí byly přepracovány.

Formulář k žádosti je dostupný na webovém odkazu https://portal.liberec.cz/situace/oblast/zavazne-stanovisko-organu-uzemniho-planovani.

 

Nastavení cookies