Oddělení správních činností

Veronika Hiršalová

vedoucí oddělení správních činností
Tel.: 48 524 3713
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.13

Oddělení správních činností

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3713

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bezděkovská Ludmila, DiS. referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3735
Černý Viktor referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Ešpandrová Marcela referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.02 48 524 3729
Hlubučková Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Kellnerová Lenka referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Křížová Blanka referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3717
Neumannová Simona referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3736
Bc. Schmidová Alena referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3728
Slavíková Iveta referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3714
Bc. Slípka Jan referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.103 48 524 3712
Stehlíková Regina referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3717
Šípková Jana referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky, agenda ztrát a nálezů nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.01 48 524 3741
Tippelt Michael referent oddělení správních činností agenda evidence obyvatel, ohlašovna nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3730
Virágová Věra referent oddělení správních činností agenda CzechPOINT, ověřování, rybářské lístky nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.03 48 524 3889
Žáková Jana referent oddělení správních činností agenda občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.12 48 524 3718

 

Agenda dokladů a evidence obyvatel se řídí:

Zákony

č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
č. 111/2009, Sb., o základních registrech, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškami

č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění

 

Agenda Czech POINT se řídí zákony:

č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
č. 500/2004 Sb., správní řád,  v platném znění
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (zákon o silničním provozu)
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

č. 499/2004 Sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně dalších zákonů, v platném znění

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění

č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, v  platném znění (zákon o rybářství)

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění

Hlavní činnosti oddělení

Agenda občanských průkazů

 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • předává vyhotovené občanské průkazy
 • vydává potvrzení o občanském průkazu v zákonem stanovených případech
 • vydává občanské průkazy bez strojově čitelných údajů se zkrácenou dobou platnosti (z důvodů nabytí státního občanství, volebního práva)
 • vyřizuje žádosti o občanské průkazy pro imobilní občany
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jejich osobě
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti
   
   

Agenda cestovních dokladů

 • přijímá žádosti o vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • předává vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji
 • přijímá oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu
 • poskytuje občanům údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jejich osobě
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

Agenda evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel u občanů s trvalým pobytem na území města Liberec (vyjma MO Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou)
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu, popř. ukončuje jejich trvalý pobyt na území ČR
 • ruší údaj o místu trvalého pobytu občanů ve správním řízení (vyřizují specialisté odboru SP: Bc. Ondřej Korba, Bc. Krista Mudrá)
 • provádí aktualizaci, kontrolu a zjišťuje správnost údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • zajišťuje opravy údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 • poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele, popř. k osobě blízké a vlastníkovi objektu
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • přijímá žádosti o zavedení tzv. doručovací adresy v informačním systému evidence obyvatel
 • potvrzuje údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro použití v cizině (tzv. potvrzení o žití)
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby
 • vybírá správní poplatky za některé výše uvedené činnosti

   

Agenda Czech POINT

 • provádí ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
 • poskytuje ověřené výpisy z informačního systému Czech POINT, tj. vydává výpisy z trestního rejstříku, obchodního a živnostenského rejstříku (pouze z veřejné části) a z katastru nemovitostí, dále výpis bodového hodnocení, výpis z insolvenčního rejstříku  a výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Také vydává oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • na žádost zřizuje datové schránky, vydává nové přístupové údaje do datových schránek
 • provádí konverzi dokumentů (dokument uložený v datovém úložišti nebo CD zkonvertuje do listinné podoby nebo naopak, dokument předložený v listinné formě zkonvertuje do elektronické podoby a opatří elektronickým podpisem).
 • vystavuje rybářské lístky

 

 

Dokumenty odboru

Datová schránka

Informace pro uživatele
 

Formulář SPSC/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPSC/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Rybářský lístek

Informace pro rybáře
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

11.05.2021

Občanské průkazy a cestovní pasy

Aktuální informace k vyřizování žádostí o osobní doklady.
 
10.05.2021

Cestování do Spojeného království

Cestování do Spojeného království pouze s občanským průkazem bude možné do 30. 9. 2021.
 
07.01.2019

Ověření podpisů pro imobilní občany

Potřebujete-li zajistit ověření podpisu imobilního občana, je možné domluvit návštěvu pracovníka a ověření podpisu přímo u Vás doma, ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení.
 
03.07.2018

Občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem

Od 1. 7. 2018 jsou všechny standardní občanské průkazy vybaveny kontaktním elektronickým čipem. K čemu slouží, jak ho používat a co je jeho výhodou se dočtete v přiloženém letáku.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.