24.05.2023
Bc. Martin Burda DiS.

Zvláštní zápis do mateřských a základních škol 2023

 

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 

Спеціальний набір до дитячих садочків і початкових шкіл, встановлених СТАТУТНОМУ МІСТОМ ЛІБЕРЕЦЬ

 

Спеціальна реєстрація регулюється Законом про освіту № 561/2004 Зб. та Законом No 67/2022 Зб.

Цей спеціальний запис призначений лише для дітей:

• яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

• яким була видана віза на термін перебування більше 90 днів з метою подальшого перебування на території Чеської Республіки, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Це підтверджується виданою візовою наклейкою або штампом у паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

 

 

Základní školy

Termín zápisu: 1. června 2023, dle pokynů jednotlivých základních škol

 

Organizace zápisu:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

 

Seznam základních škol zřizovaných městem Liberec.

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují spádové obvody základních škol zřízených městem Liberec.

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Další podrobnosti naleznete na webech jednotlivých základních škol.

 

Початкова школа

Кінцевий термін зарахування: до 01.06.2023 року згідно інструкцій окремих ДНЗ

 

Організація реєстрації:

1) Законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чехії подає заяву на вступ.

2) Законний представник зобов'язаний зареєструвати дитину, яка проживає в Чеській Республіці більше 3 місяців і досягла 6 років, до 31 серпня 2023 року на перший курс основної освіти в 2023/24 навчальному році.

3) Законні представники зобов'язані надати такі документи:

а) заява про вступ до базової освіти,

б) візовий документ дитини (у випадку, крім особистого подання, подається копія документа та додається до справи),

в) документ, з якого випливає повноваження представляти дитину.

 

Список початкових шкіл, заснованих містом Ліберець.

Загальнообов'язковий указ, що визначає зони охоплення початкових шкіл, створених містом Ліберець.

 

Рішення про прийом до базової освіти приймає директор школи за встановленими критеріями.

Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайтах окремих початкових шкіл.

 

 

Mateřské školy

Termín zápisu: 8. června 2023, dle pokynů jednotlivých mateřských škol

 

Organizace zápisu:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2023 věku 5 let.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte.

 

Seznam mateřských škol zřizovaných městem Liberec.

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Další podrobnosti naleznete na webech jednotlivých mateřských škol.

 

дитячі садки

Термін зарахування: до 08.06.2023 року згідно наказів окремих садочків

 

Організація реєстрації:

1) Законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чехії подає заяву на вступ.

2) Законний представник зобов'язаний зареєструвати дошкільну освіту в 2023/24 навчальному році дитину, яка проживає в ЧР більше 3 місяців і досягла 5 років до 31 серпня 2023 року.

3) Законні представники зобов'язані надати такі документи:

а) заява про прийом до дошкільного навчального закладу,

б) візовий документ дитини (у випадку, крім особистого подання, подається копія документа та додається до справи),

c) документ, з якого випливає повноваження представляти дитину,

г) підтвердження про щеплення дитини від педіатра з Чехії

 

Список дитячих садків, заснованих містом Ліберець.

 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного початку закладу приймає директор навчального закладу  за встановленими критеріями.

Більш детальну інформацію знайдете на веб-сайтах окремих дошкільних навчальних закладів (дитячих садків).

 

Nastavení cookies