27.03.2019
Jan Král

ČEZ radí jak postupovat při výpadku elektřiny

Společnost ČEZ zpracovala pro potřebu široké veřejnosti stručný manuál jak postupovat při řešení mimořádných událostí v distribuční soustavě, viz letáček v příloze.


Jedná se o doporučení jak se připravit na případné dlouhodobější výpadky elektřiny a postup jak zkontrolovat zda jde o výpadek pouze místní nebo plošný.

Současně byl spuštěn pro všechny odběratele nový web „Bez šťávy“ www.bezstavy.cz, kde je možno jednoduše ověřit zda je na odběrném místě plánovaná odstávka, nahlášena porucha, případně lze poruchu rovnou nahlásit.

Nastavení cookies