25.05.2021

Údržba nádob na odpad

Nedílnou součástí odpadového hospodářství je pravidelná obnova a údržba nádob na odpad.

Zatímco u běžných nádob na sběr domovního směsného komunálního odpadu si jejich technický stav sledují zejména občané sami, kteří v případě zjištění ulomených vík, chybějících koleček nebo prasklé nádoby, kontaktují pracovníky odboru ekologie a veřejného prostoru, případně přímo svozovou společnost FCC Liberec s.r.o., u nádob na sběr využitelných složek komunálního odpadu kontroluje technický stav právě odbor EP. Pravidelně jsou vyměňovány poškozené kontejnery na papír nebo plast. V rámci další údržby je třeba řešit i samotný vzhled nádob, který nemusí být zcela vábný.

Proto na podporu zvýšení estetiky samotných kontejnerových stanovišť proběhlo v první etapě ruční mytí všech kontejnerů na sklo zvonovitého typu, které má město ve výpůjčce od obalové společnosti EKO-KOM. Tuto činnost zajistila společnost Asacont, s.r.o. Umyto bylo celkem 171 ks nádob. Níže je vložena fotodokumentace zvonů před a po očištění.

Následovat bude mytí i ostatních kontejnerů na separovaný odpad, které vlastní společnost FCC Liberec s.r.o., která se ve druhé etapě k čištění nádob dnešním dnem přidala.

Nastavení cookies